Agrotest fyto, s.r.o.

 Společnost Agrotest fyto, s.r.o., je dceřinou společností  Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o. 

Dříve řešila výhradně výzkumný záměr, v současné době je její činnost v oblasti výzkumu a vývoje velmi rozsáhlá a svojí činností je zaměřena do několika oblastí, zejména:

Statutárními orgány společnosti jsou:

  • Ing. Petr Míša, Ph.D., MBA, jednatel - ředitel řízené společnosti
  • RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D.,  jednatel
  • Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek,   jednatel

Představitelé jednotlivých útvarů a organizační struktura společnosti je shodná se společností Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.

Agrotest fyto, s.r.o., se sídlem: Kroměříž, Havlíčkova 2787/121, PSČ 767 01. Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka: C 25732, den zápisu: 25.02.1997, IČ: 25328859, DIČ: CZ25328859

Akce dokumentů