Agrotrial, s.r.o.

Společnost Agrotrial, s.r.o., je zaměřena především na vytváření kvalitních podmínek pro výzkum, šlechtění, zkušebnictví a pokusnictví. Provozuje zemědělskou prvovýrobu s cílem kvalitního a intenzivního hospodaření na pozemcích. Jejím posláním je rovněž eliminace nežádoucích vlivů a účinků vzniklých na pozemcích pokusnickou a zkušební činností.
Hospodaří na 326 ha orné půdy.

Hlavní aktivity pracoviště: 

Nabídka služeb:

  • prodej rostlinných výrobků - pšenice potravinářská, ječmen sladovnický, ozimá řepka, hrách, mák a cukrovka
  • zemědělské práce - setí, orba, kombajnová sklizeň obilnin, doprava, ošetřování porostů 

Statutárními orgány společnosti jsou:

  • Ing. Petr Míša, Ph.D., MBA, jednatel - ředitel řízené společnosti
  • Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek, jednatel

Představitelé jednotlivých útvarů a organizační struktura společnosti je shodná se společností Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.

 

Vedoucí provozu:

ing. Roman Vrbíček

Agrotrial, s.r.o., Havlíčkova 2787,  767 01 Kroměříž

tel.: +420 573 317 122    mobil: +420 723 262 520    fax:  +420 573 339 725

E-mail:

 

Agrotrial, s. r. o., se sídlem: Kroměříž, Havlíčkova 2787/121, PSČ 767 01. Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka: C 45707, den zápisu: 25.05.2004, IČ: 26927616, DIČ: CZ26927616

 

Akce dokumentů