Knihovna

  • Knihovna Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o., je veřejnou knihovnou se specializovaným fondem.
    Je registrována u ministerstva kultury, evidenční číslo: 2701.
  • On-line přístup:

    Katalog knihovny - nabízí přístup do databází knihovny (knihy, články z  vědeckých a odborných periodik, periodika, závěrečné zprávy)

  • Činnost knihovny se řídí  knihovním řádem

  • Vedoucí knihovny:  Mgr. Věra Kroftová,   tel: 573 317 173, mail: Kroftová Věra

  • Výpůjční služby pro externí uživatele se řídí knihovním řádem knihovny. Před osobní návštěvou hledejte nejprve v katalogu knihovny v on-line přístupu.

Ceník služeb pro externí uživatele knihovny.

WEB of Science  (WOS) - autorizované přístupy do databází WOS a JCR (Journal Citation Reports) pro pracovníky výzkumné organizace Agrotest fyto, s.r.o.

Přístupy k dalším zemědělským on-line katalogům
Přístupy k plnotextovým databázím
Volně dostuné elektronické informační zdroje

Řešení projektů

  • 2008 KpWin SQL pro vědeckou knihovnu (MK ČR)
  • ostatní projekty  

Nabídka služeb

  • Přednášky
  •  Reprografické služby
  • Rešeršní služby
Akce dokumentů