Bílovský Jan - publikace

celkový seznam publikacíAutor a spoluautor publikací

TVARŮŽEK Ludvík - MATUŠINSKY Pavel - BÍLOVSKÝ Jan:
Výskyt námele na pšenici ve sklizňovém roce 2013.
Agromanuál, 8, 2013, 9/10, 28-29 ISSN: 1801-7673

SPITZER Tomáš - BÍLOVSKÝ Jan - SPITZEROVÁ Dagmar:
Vliv směru větru na nálet stonkových krytonosců Ceutorhynchus pallidactylus (CEURQU) a Ceutorhynchus napi (CEUTNA) do porostu řepky. (Influence of wind direction on air raid of stem weevils Ceutorhynchus pallidactylus (CEURQU) and Ceutorhynchus napi (CEUTNA) in the stand of oilseed rape).
Obilnářské listy, 21, 2013, 2, 30-32 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/2-2013/30-32

TVARŮŽEK Ludvík - SPÁČILOVÁ Václava - BÍLOVSKÝ Jan - MATUŠINSKY Pavel: Významné výskyty chorob a škůdců polních plodin v sezoně 2011 - 2012 na území Moravy a Slezska.
Agromanuál, 7, 2012, 11/12, 17-22 ISSN: 1801-7673

BÍLOVSKÝ Jan:
Připomínka pozornosti věnované makadlovkám (Gelechidae) na území České republiky. (Reminder of the attention to the Moth (Gelechidae) family in Czech Republic).
Obilnářské listy, 20, 2012, 4, 97-101 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/4-2012/97-101

BÍLOVSKÝ Jan:
Příspěvek k odkazu Johanna Gregora Mendela na poli ochrany hospodářských rostlin před chorobami a škůdci.
Obilnářské listy, 20, 2012, 3, 69-70 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/3-2012/69-70

BÍLOVSKÝ Jan:
Orná půda - subboreál až subatlantik.
Úroda, 60, 2012, 1, 65-66 ISSN: 0139-6013

SPITZER Tomáš - BÍLOVSKÝ Jan - SEIDENGLANZ Marek:
Monitoring rezistence blýskáčka řepkového k pyretroidům na kroměřížsku a blízkém okolí. (Monitoring the resistance of pollen beetle to pyrethroids in the Kromeriz area and neighbourhood).
Obilnářské listy, 20, 2012, 2, 51-54 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/2-2012/51-54

BÍLOVSKÝ Jan:
Příspěvek k šedesátiletému výročí zemědělského výzkumu v Kroměříži - znovuobnovení činnosti Spolku pro zvelebení zemědělského výzkumnictví.
Obilnářské listy, 19, 2011, 1, 18-20 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah-vydanych-cisel-1/1-2011/sedesate-vyroci-zemedelskeho-vyzkumu-v-kromerizi

TVARŮŽEK Ludvík - VYŠOHLÍDOVÁ Markéta - SPÁČILOVÁ Václava - HORÁČKOVÁ Simona - BÍLOVSKÝ Jan:
Volba správného termínu ošetření ozimých obilnin fungicidy na příkladu ječmene ozimého. (Accurate Term of Winter Cereals Fungicide Treatment on Example of Winter Barley). Obilnářské listy, 18, 2010, 4, 117-120 ISSN: 1212-138X
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/pdf-ol/obil-listy-4-10.pdf

BÍLOVSKÝ Jan - HORÁČKOVÁ Simona - MATUŠINSKY Pavel - SPÁČILOVÁ Václava - TVARŮŽEK Ludvík - VYŠOHLÍDOVÁ Markéta - SPITZEROVÁ Dagmar:
Nástin výsledků monitoringu chorob a škůdců z Moravy a Slezska v roce 2010 získaných v rámci projektu Monitoring, signalizace a doporučení.
Obilnářské listy, 18, 2010, 4, 120-128 ISSN: 1212-138X
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/pdf-ol/obil-listy-4-10.pdf

TVARŮŽEK Ludvík - BÍLOVSKÝ Jan - SPÁČILOVÁ Václava - VYŠOHLÍDOVÁ Markéta:
Rok 2010 v praktické ochraně rostlin. Základní postřehy a zajímavosti z Moravy a Slezska. Agromanuál, 5, 2010, 11/12, 10-11 ISSN: 1801-7673

SPITZER Tomáš - BÍLOVSKÝ Jan - KLEMOVÁ Zuzana - SEIDENGLANZ Marek: Ekonomika aplikací insekticidů proti stonkovým krytonoscům. (Economy of the application of the insecticides against stem weevils).
Obilnářské listy, 20, 2012, 2, 35-37 ISSN: 1212-138X
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/2-2012/35-37

BÍLOVSKÝ Jan - TVARŮŽEK Ludvík - BERNARDOVÁ Milena:
Monitoring, prognóza a signalizace chorob a škůdců zemědělských plodin - fenologická a meteorologická pozorování jako praktické pomůcky ke zdárnému pěstování.
Obilnářské listy, 18, 2010, 2, 62-63 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/pdf-ol/obil-listy-1-2010.pdf
 

Akce dokumentů