Ročník 2016

 

Chcete-li mít nejnovější články ihned po vydání, objednejte si Obilnářské listy: Roční předplatné 4 čísel činí: 330,- Kč bez DPH.

Objednání pravidelného odběru: na čísle tel.: 573 317 141, nebo e-mailem: 
 

Obilnářské listy
4/2016

 

 • Pokorný, E., Střalková, R., Spáčilová, V., Bílovský J., Podešvová, J.:
  „Vliv ročníku“. Změny vlastností ornice černozemě vyvolané srážkově bohatými a srážkově chudými ročníky
  PDF Obilnářské listy, 24, 2016, 4, 79-82 ISSN: 1212-138X
 • Tvarůžek. L., Jergl, Z., Růžková, S., Svačinová, I.:
  Výsledky mezinárodní soutěže pěstebních technologií obilnin Kroměříž 2016
  PDF Obilnářské listy, 24, 2016, 4, 83-91 ISSN: 1212-138X
 • Polišenská, I., Jirsa, O.:
  Vyhodnocení kvality zrna pšenice ozimé u soutěže pěstebních technologií za rok 2016
  PDF Obilnářské listy, 24, 2016, 4, 92-95 ISSN: 1212-138X
 • Pokorný E., Spáčilová V., Bílovský J., Podešvová J., Leciánová E.:
  Hodnocení průběhu počasí a vlhkosti půdy ve vztahu k vývoji ječmene jarního za rok 2016 v podmínkách Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o.
  PDF Obilnářské listy, 24, 2016, 4, 79-99 ISSN: 1212-138X


Obilnářské listy
3/2016

 • Spáčilová, V.:
  Možnosti regulace výdrolu herbicidně (imidazolinone) tolerantní řepky v porostech pšenici ozimé
  PDF Obilnářské listy, 24, 2016, 3, 59-64 ISSN: 1212-138X
 • Axman, P.:
  Porostům je třeba věnovat pozornost i těsně před sklizní
  PDF Obilnářské listy, 24, 2016, 3, 65-66 ISSN: 1212-138X
 • Pokorný, E., Denešová, O., Spáčilová, V., Bílovský J., Podešvovová, J.:
  Pravidelné ročníkové teplotní a srážkové fluktuace v oblasti Kroměřížska. Část 4 – léto
  PDF Obilnářské listy, 24, 2016, 3, 66-69 ISSN: 1212-138X
 • Váňová, M., Růžková, S., Tvarůžek, L.:
  Lze zopakovat výnosy jarního ječmene, kterých bylo dosaženo v loňském roce?
  PDF Obilnářské listy, 24, 2016, 3, 70-74 ISSN: 1212-138X

Obilnářské listy
2/2016

 

 • Vaculová, K.:
  Odrůdy ječmene, vyšlechtěné pro využití ve vývoji zdravých potravin – praktický výsledek geneticko-šlechtitelského výzkumu
  PDF Obilnářské listy, 24, 2016, 2, 31-33 ISSN: 1212-138X
 • Spitzer, T., Míša, P., Klemová, Z., Bílovský, J.:
  Regulace výšky kukuřice pomocí regulátorů růstu
  PDF Obilnářské listy, 24, 2016, 2, 33-37 ISSN: 1212-138X
 • Matušinsky, P., Zouhar, M., Pavela, R., Nový, P.:
  Výzkum alternativních způsobů ochrany obilnin proti houbovým patogenům
  PDF Obilnářské listy, 24, 2016, 2, 38-40 ISSN: 1212-138X
 • Tvarůžek, L., Svačinová, I., Matušinský, P., Váňová, M.:
  Srovnání rezistence ke strobilurinovým fungicidům u braničnatky pšeničné na území ČR mezi lety 2003 – 2015
  PDF Obilnářské listy, 24, 2016, 2, 41-43 ISSN: 1212-138X
 • Jergl, Z., Tvarůžek, L.:
  Vliv počtu aplikací fungicidů na výnos vybraných odrůd ozimé pšenice v rozdílných pěstebních technologiích v Mezinárodní soutěži pěstebních technologií Kroměříž 2014/2015
  PDF Obilnářské listy, 24, 2016, 2, 44-52 ISSN: 1212-138X
 • Jůza, L.:
  Choroby obilnin mohou výrazně snížit výnos i kvalitu
  PDF Obilnářské listy, 24, 2016, 2, 53-54 ISSN: 1212-138X

Obilnářské listy
1/2016

 

 • Tvarůžek Ludvík - Svačinová Ivana - Jergl Zdeněk - Růžková Simona.:
  Vliv změny výšky porostu pšenice ozimé na dynamiku rozvoje vybraných listových chorob
  Effect of changes in the height of winter wheat stand on the dynamics and development of selected foliar diseases
  PDF Obilnářské listy, 24, 2016, 1, 3-9 ISSN: 1212-138X
 • Chrpová Jana - Horčička Pavel - Veškrna Ondřej - Nežerka A. - Šíp Václav.:
  Zhodnocení přínosu fungicidního ošetření ozimé pšenice v roce 2015
  The assesssment of fungicides effectivity in winter wheat in growing season 2015
  PDF Obilnářské listy, 24, 2016, 1, 10-12 ISSN: 1212-138X
 • Portych Petr.
  Jakou část úrody nám každoročně sebere polehnutí obilnin?
  PDF Obilnářské listy, 24, 2016, 1, 14-15 ISSN: 1212-138X
 • Pokorný Eduard - Spáčilová Václava - Bílovský Jan - Podešvová Jitka.:
  Vybrané pedopatologické aspekty současného zemědělství
  PDF Obilnářské listy, 24, 2016, 1, 16-19 ISSN: 1212-138X
 • Tvarůžek Ludvík - Svobodová Ivana - Hambálková, M - Míša Petr.:
  Vliv kombinovaných aplikací regulátoru růstu Cerone 480 SL s DMI fungicidy u ozimé pšenice
  The effect of combined applications of growth regulator Cerone 480 SL with DMI fungicides in winter wheat
  PDF Obilnářské listy, 24, 2016, 1, 20-26 ISSN: 1212-138X
 • Spitzer Tomáš.:
  Makromycety na řepkovém poli
  PDF Obilnářské listy, 24, 2016, 1, 26-27 ISSN: 1212-138X

Akce dokumentů