Ročník 2017

 

Chcete-li mít nejnovější články ihned po vydání, objednejte si Obilnářské listy: Roční předplatné 4 čísel činí: 330,- Kč bez DPH.

Objednání pravidelného odběru: na čísle tel.: 573 317 141, nebo e-mailem: 
 

Obilnářské listy
2/2017

 

 • Zavřelová, Marta:
  Porovnání nových materiálů v kolekci genetických zdrojů ovsa
  The comparison of the new accessions in the collection of oat genetic resources
  PDF Obilnářské listy, 25, 2017, 2, 31-37. ISSN: 1212-138X
 • Bradna, Jiří - Polišenská, Ivana - Sedláčková, Irena - Jirsa, Ondřej:
  Vliv posklizňového zpracování na kvalitu pšenice
  The influence of postharvest treatment on wheat quality
  PDF Obilnářské listy, 25, 2017, 2, 38-43. ISSN: 1212-138X
 • Martinek, Petr:
  Vznik tritikale, jeho význam a hybridizace pšenice s jinými rody
  The origin of triticale, its importance and hybridization of wheat with the other genera
  PDF Obilnářské listy, 25, 2017, 2, 44-48. ISSN: 1212-138X
 • Chalás, Róbert:
  S Nurelle D a Rafanem razantně na mšice a kohoutky v obilninách
  PDF Obilnářské listy, 25, 2017, 2, 49. ISSN: 1212-138X
 • Tvarůžek, Ludvík - Jergl, Zdeněk:
  První aktuální přehled výsledků Mezinárodní soutěže pěstebních technologií obilnin Kroměříž 2017 - zdravotní stav ozimů podle nekrotizace bází stébel
  PDF Obilnářské listy, 25, 2017, 2, 54-55. ISSN: 1212-138X

 


Obilnářské listy
1/2017

 

 • Tvarůžek, Ludvík - Svačinová, Ivana - Růžková, Simona - Matušinsky, Pavel:
  Využití chlorothalonilu v ochraně obilnin proti houbovým chorobám s vysokým rizikem výskytu rezistence k fungicidům
  The chlorothalonil a.i. use in cereals protection against fungal diseases with high risk of resistance to fungicides occurence; [Česká republika] : [nakladatel není známý], 2017.Výsledek projektu: RO0211
  PDF Obilnářské listy, 25, 2017, 1, 3-7 ISSN: 1212-138X
 • Portych, Petr:
  Nový a nejúčinnější způsob odplevelení ozimých a jarních obilnin technologií Mustang 4x4
  [Česká republika] : [nakladatel není známý], 2017.
  PDF Obilnářské listy, 25, 2017, 1, 8-10 ISSN: 1212-138X
 • Spitzer, Tomáš - Bílovský, Jan:
  Možné vysvětlení záhady abnormálního výskytu mšice broskvoňové (Myzus persicae) na ozimých řepkách na podzim 2016
  PDF Obilnářské listy, 25, 2017, 1, 12 ISSN: 1212-138X
 • Kroftová, Věra:
  K nedožitým 90. narozeninám Ing. Zdeňka Voňky, CSc. (1927-2015) a Ing. Vojtěcha Hýži, CSc. (1927-2016)
  PDF Obilnářské listy, 25, 2017, 1, 13-14 ISSN: 1212-138X
 • Tvarůžek, Ludvík - Slavkovský, Radim - Jergl, Zdeněk - Svobodová, Ilona:
  Odrůdový pokus pšenice ozimé 2015/2016 při různých intenzitách pěstování
  PDF Obilnářské listy, 25, 2017, 1, 15-18 ISSN: 1212-138X
 • Jirsa, Ondřej - Polišenská, Ivana - Sedláčková, Irena:
  Kvalita odrůd ozimé pšenice v polním pokusu v Kroměříži v roce 2016
  PDF Obilnářské listy, 25, 2017, 1, 19-24 ISSN: 1212-138X Výsledek projektu: RO1116
 • Pokorný, Eduard - Bílovský, Jan - Podešvová, Jitka - Lecianová, Eva:
  Výjimečnost let 2014 až 2016 z hlediska pěstování a výnosu ječmene jarního v podmínkách Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o.
  PDF Obilnářské listy, 25, 2017, 1, 25-27 ISSN: 1212-138X

 


Akce dokumentů