Ročník 2018

 

Chcete-li mít nejnovější články ihned po vydání, objednejte si Obilnářské listy: Roční předplatné 4 čísel činí: 330,- Kč bez DPH.

Objednání pravidelného odběru: na čísle tel.: 573 317 141, nebo e-mailem: 
 

Obilnářské listy
1/2018

 

 • Tvarůžek, Ludvík - Dočkalová, J. - Marciánová, Gabriela:
  Herbicidní kontrola sveřepů (Bromus spp.) v ozimých obilninách
  The brome grass control by herbicides in winter cereals; [Česká republika], 2018.
  PDF Obilnářské listy, 26, 2018, 1, 3-7, ISSN: 1212-138X
 • Spitzer, Tomáš - Matušinsky, Pavel:
  Výskyt houby Verticillium longisporum u vzorků ozimé řepky a jeho určení hodnocením rostlin podle příznaků a metodou ELISA - srovnání obou metod
  Monitoring the occurrence of fungal pathogen Verticillium sp. by samples of winter rape and its determination by visual evaluation of plants and ELISA - comparison of both methods. 2018.
  PDF Obilnářské listy, 26, 2018, 1, 8-10, ISSN: 1212-138X
 • Vaculová, Kateřina - Jirsa, Ondřej - Sedláčková, Irena:
  Změny v obsahu živin a bioaktivních látek po extruzi bezpluchého ječmene, určeného k výrobě potravin pro zdravou lidskou výživu
  Changes in the content of nutrients and bioactive substances after extrusion of hulless barley intended for the production of food for healthy human nutrition; 2018
  PDF Obilnářské listy, 26, 2018, 1, 11-14,ISSN: 1212-138X, Výsledek projektu: QJ1310227
 • Kroftová, Věra:
  Významné životní jubileum Doc. Ing. Dr. Jaroslava Benady, CSc. 2018.
  PDF Obilnářské listy, 26, 2018, 1, 16-17, ISSN: 1212-138X
 • Jergl, Zdeněk - Tvarůžek, Ludvík:
  Mezinárodní soutěž pěstebních technologií obilnin 2017 ve výsledkových přehledech. 2. část: jarní ječmeny 2018.
  PDF Obilnářské listy, 26, 2018, 1, 18-23, ISSN: 1212-138X

 


Akce dokumentů