Zveřejněné přednášky

 Zveřejněné přednášky v článcích a publikacích: 

 

RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D., Ing. Ondřej Jirsa, Ph.D., Ing.Marie Váňová, CSc,  Ing. Irena Sedláčková; Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž:  
PDF Kvalita potravinářské pšenice sklizené v ČR v letech 2011 - 2013.  
Odborná příloha časopisu ÚRODA 8-2014

Ing. Ondřej Jirsa, Ph.D., RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D., Ing. Irena Sedláčková; Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž
PDF Vliv zvláštností počasí roku 2013 na kvalitu obilovin.  
Agromanuál 3/2014 • Březen

  Kvalita potravinářských obilovin 2012 
Obilnářské listy 2/2013

  Kvalita pšenice sklizně 2012 v ČR s bližším pohledem na vybrané odrůdy 
Konference Pšenice 2012, Praha  

  Mykotoxiny ve sladovnickém ječmeni 2005-2010
Kvasný průmysl, 58, 2012 (4)

  Výskyt námele v žitě v ČR ve sklizních 2006 – 2011
Mlynářská ročenka, 2012

Souhrn výsledků roku 2012 byl také uveřejněn v příloze "Pšenice", jako součást časopisu Úroda č. 8,- srpen 2013.

Filip Pavel: 
PDF  Aktuální situace s obilím z pohledu mlýnů.
Obilnářské listy, 19, 2011, 3-4, 67-70 ISSN: 1212-138X

Jirsa Ondřej - Polišenská Ivana - Palík Slavoj:
PDF  Kvalita potravinářských obilovin 2011. (Qauality of food cereals from the harvest 2011).
Obilnářské listy, 19, 2011, 3-4, 53-58

Hrušková Marie - Karas Jan - Švec Ivan:
PDF  Stanovení retenční kapacity pro mlýnské meziprodukty a výrobky.
Obilnářské listy, 19, 2011, 3-4, 62-65

Horáková Vladimíra:
PDF  Pekařská jakost odrůd pšenice a žita registrovaných v roce 2011.
Obilnářské listy, 19, 2011, 3-4, 82-84
 

Akce dokumentů