Laboratorní služby

Nabízíme: 

Provádění laboratorních analýz podle norem ČSN, ISO, ICC a dalších metodik

Nabídka - pdf

 • kvalita zrna pšenice a žita a výrobků z nich
 • kvalita sladovnického ječmene
 • analýzy půd
 • rozbory krmiv, pícnin, senáží a siláží
 • rozbory rostlin (obiloviny, řepka, zelenina a další)
 • analýzy vod a kalů

Laboratoř oddělení kvality zrna je akreditována ČIA jako zkušební laboratoř č. 1463,  a nabízí provádění zkoušek v předmětu akreditace:

Komplexní posouzení kvality potravinářských obilovin podle platné legislativy

 • Pšenice ČSN 46 1100-2
 • Žito  ČSN 46 1100-4
 • Oves  ČSN 46 1100-7

Rozbory kontaminantů podle platné legislativy

 • Nařízení Komise (ES) 1881/2006
 • GMP+
 • Vyhláška č. 305/2004 Sb.
 • Vyhláška č. 382/2001 Sb.

Monitoring kvality obilovin

 • Každoročně je sledována kvalita potravinářské pšenice, žita a sladovnického ječmene
 • Můžete se zapojit do monitoringu v roce 2016   

Kontakt: 

 

Akce dokumentů