Oddíly
Osobní nástroje
Přihlášení
Nacházíte se zde: Úvod Služby a produkty Laboratorní zkoušky Monitoring kvality potravinářských obilovin

Monitoring kvality potravinářských obilovin

V Zemědělském výzkumném ústavu Kroměříž, s.r.o. je prováděno sledování kvality potravinářských obilovin (pšenice, ječmen, žito) systematicky již od roku 2002. Kvalita je hodnocena podle norem platných pro danou obilovinu. Ročně je analyzováno 500 vzorků pšenice, 300 vzorků ječmene a 50 vzorků žita. Počet analyzovaných vzorků z jednotlivých krajů a okresů je založen na proporcionalitě k plochám pěstování. Vzorky spolu s údaji o pěstování (místo, odrůda, předplodina, hnojení) jsou získávány od pěstitelů, kteří je odebírají hned po sklizni, neupravené, tzv. „od kombajnu“. Oslovení pěstitelé obilovin, kteří souhlasí s účastí v monitoringu a své vzorky zašlou k analýzám, dostávají pak bezplatně protokol s výsledky rozborů, provedených v akreditované laboratoři. Statisticky zpracované výsledky slouží pro výzkumné účely, pro potřeby státní správy a je s nimi seznamována veřejnost. Výsledky jsou zveřejňovány pouze ve statisticky zpracované podobě, tj. bez udání konkrétního původu vzorku. 

Děkujeme všem pěstitelům, kteří poslali v roce 2017 vzorky pro účely monitoringu kvality obilovin.

 

Děkujeme všem pěstitelům, kteří poslali v roce 2017 vzorky pro účely monitoringu kvality obilovin

 

Výsledky sklizně 2017

 
Kompletní výsledky z daného sklizňového byly poprvé prezentovány na konferenci „Jakost obilovin“, která se konala v Kroměříži jako obvykle druhou středu v měsíci listopadu, což bylo dne 8. 11. 2017.
 

Tisková zpráva z konference:   

 
Kvalita potravinářské pšenice sklizně 2017 v České republice: Mlynářské noviny, ročník XXVIII, č. 3 (162) 2017, str.6-9.   
 
České žito má dobrou kvalitu: Úroda, 1/2018   
 
 
Výsledky sklizně 2016
 
Kompletní výsledky z daného sklizňového roku byly poprvé prezentovány na konferenci „Jakost obilovin“, která se konala v Kroměříži jako obvykle druhou středu v měsíci listopadu.
 

Agromanuál 2/2017 „Kvalita odrůd pšenice ve sklizni 2016“  

Úroda 12/2016 „Kvalita potravinářské pšenice sklizně 2016 v České republice“  
 
Seminář Pšenice 2016 – Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha  
 

Mlynářské noviny 3/2016 „Kvalita zrna pšenice a žita 2016“  

Kvasný průmysl 2/2017 Kvalita zrna sladovnického ječmene v České republice, sklizeň 2016  

 

Výsledky sklizně 2015

Mlynářské noviny 4/2015 "Kvalita potravinářské pšenice a žita ze sklizně 2015"  

Agromanuál 2/2016 "Jaká byla kvalita sklizně pšenice 2015?"  

 

Výsledky sklizně 2014

Článek „Kvalita potravinářské pšenice sklizené v roce 2014“ – časopis Úroda 8/2015  

Seminář Pšenice 2014 – Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha  

Mlynářské noviny 1/2015  
 

Výsledky sklizně 2013

Vliv zvláštností počasí roku 2013 na kvalitu obilovin. Agromanuál: Profesionální ochrana rostlin, roč. 9, č.3 (2014), str. 126-129. 
 

Výsledky sklizně 2012

Kvalita potravinářské pšenice sklizené v roce 2012: Úroda, časopis pro rostlinnou produkci, roč. 61, č. 8, str. 20-23.

Kvalita potravinářských obilovin 2012 (Obilnářské listy 2/2013)   

Kvalita pšenice sklizně 2012 v ČR s bližším pohledem na vybrané odrůdy (konference Pšenice 2012, Praha)   
 

Starší výsledky

Mykotoxiny ve sladovnickém ječmeni 2005-2010 (Kvasný průmysl, 58, 2012 (4))   

Výskyt námele v žitě v ČR ve sklizních 2006 – 2011 (Mlynářská ročenka, 2012)    

 

Akce dokumentů