Polní dny 2014

        

 

 

 

 

 

 

 

Firma Agrotest fyto, s.r.o. a  Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. v letošním roce pro Vás připravily přehlídku polních pokusů
na pozemcích společnosti Pravčická, a. s. v Pravčicích u Hulína, která se konala v úterý 24. června 2014.

Součástí Polního dne v Kroměříži opět byla prezentace pěstebních technologií hlavních obilnin
- ozimé pšenice, ozimého ječmene a jarního ječmene v mezinárodním srovnání.

Popis nových pokusů a prezentujících firem, agrotechnika, aktuální stav porostů, přehled aplikací, výživný stav, choroby

Přehled provedených aplikací v pokusech prezentujících firem v ozimé pšenici a ječmeni a jarním ječmenipoléhání k 2.7.2014 v % polehnuté plochy

Výnosové výsledky Soutěže pěstebních technologií 2014!

                              Výnosy sklizně ozimých pšenic                 Výnosy sklizně jarních ječmenů
                             

Kvalita sklizených ozimých pšenic      
Tabulky
Přehled celkových nákladů na aplikace

          

Kvalita sklizených jarních ječmenů       
Tabulky
Přehled celkových nákladů na aplikace

 

  Fotogalerie z Polních dnů 2014  

 

 Polden

Polní den v Pravčicích u Hulína 24. června 2014 - Fotogalerie.

 

 pokusy

Pokusy v Pravčicích u Hulína 24. května.

 

 pokusy

Foto pokusů pšenice ozimé v Pravčicích u Hulína 17.4.2014.

 

 

 

 pokusy

Založené pokusy v Pravčicích u Hulína

 

Akce dokumentů