Polní dny 2015

 

Firma Agrotest fyto, s.r.o. a  Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. také v roce 2015 pro Vás připravily ukázky různých technologií pěstování hlavních obilnin,
 a to ozimé pšenice, ozimého a jarního ječmene v mezinárodním srovnání.   
Výsledky různých technologií pěstování z roku 2014 jsou zde
 
Soutěže pěstebních technologií 2015!
Technologie pěstování byly prezentovány na Polních dnech 2015 v úterý 23. 6. 2015 na pozemcích u Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o.
Přehled podzimních aplikací herbicidů dle požadavků zadavatelů. 
Přehled všech provedených aplikací v pokusech prezentujících firem v ozimé pšenici a ozimém ječmeni  a jarním ječmeni    
 
Aplikační tabulka - všechny provedené aplikace - ozimá pšenice a ozimý ječmen
Vyhodnocení polehnutí porostů k 2.7.2015  
Fotogalerie  z Polních dnů 2015
Výnosy pšenice ozimé ze soutěže pěstebních technologií , výnosy jarního ječmene  
 
! Nové !
 
Ekonomické hodnocení soutěžních parcel:    
Dle jednotlivých položek:                               Pšenice ozimá     Ječmen ozimý      Ječmen jarní 
 
Pořadí dle nákladů a příspěvku na úhradu: Pšenice ozimá     Ječmen ozimý      Ječmen jarní 
Plošné aplikace provedené všem účastníkům    
Výsledná kvalita sklizně: 
 
 

 technologie

Pokusy 8. června z ptačí perspektivy

Pokusy technologie pěstování 18. května 2015

<
 
Pokusy technologie pěstování 8. května 2015
 
Pokusy technologie pěstování 24. dubna 2015
 
 
Pokusy technologie pěstování 9.února 2015
 
 
Akce dokumentů