Soutěž technologií 2016

 

     

                      

Mezinárodní soutěžní srovnání pěstebních technologií
ozimých pšenic, ozimých ječmenů a jarních ječmenů – Kroměříž 2016.

 

 

 

Tak jako v minulých letech, na Polním dni 2016, byly představeny ty nejlepší technologie pěstování hlavních obilnin,
a to ozimé pšenice, ozimého ječmene a jarního ječmene v mezinárodním srovnání.

Pravidla pro rok 2016 ve formátu PDF 

Seznam účastníků s provedenými odpočty rostlin 19. 11. 2015 - ozimá pšenice a ozimý ječmen   

Podzimní aplikace - ozimá pšenice a ozimý ječmen  

Přehled všech provedených aplikací v pokusech prezentujících firem v  ozimé pšenici     ozimém ječmeni       jarním ječmeni  

 

Výsledky  pokusů - vše ve formátu PDF.             

Ozimá pšenice     počet klasů výška poléhání     výnosy     kvalitativní parametry   
 zhodnocení    
 
Ozimý ječmen     počet klasů výška poléhání  výnosy  kvalitativní parametry    
Jarní ječmen počet klasů      výška poléhání  výnosy  stanovení N látek  počty rostlin   HTZ

 

Výsledky  pokusů - pořadí dle výnosů, nákladů a příspěvku na úhradu fixních nákladů a zisku

Ozimá pšenice     výnosy  náklady  příspěvek na úhradu 
Ozimý ječmen     výsledky       
Jarní ječmen výnosy  náklady     příspěvek na úhradu  

Zveřejněná data jsou majetkem společnosti Agrotest fyto. Na data se vztahují majetková práva dle autorského zákona.
Jakékoliv jejich veřejné využití (prezentace, publikování ve smyslu diplomových prací, článků ve sbornících, odborných časopisech, odborných knihách atd.) musí být odsouhlaseno majitelem dat.

   
 

     

 

 

Akce dokumentů