Soutěž technologií 2017

 

Tak jako v minulých letech na Polním dnu 2017 byly představeny ty nejlepší technologie pěstování hlavních obilnin,
a to ozimé pšenice, ozimého ječmene a jarního ječmene v mezinárodním srovnání.

Pravidla pro rok 2017  

Podzimní aplikace - ozimá pšenice a ozimý ječmen   

Jarní aplikace - ozimá pšenice     - ozimý ječmen 

Aplikace u jarního ječmene a pšenice 

 

Výsledky  pokusů - vše ve formátu PDF

 

Ozimá pšenice:     přehled pokusů    ošetření    Přehled pořadí dle:   výnosu      nákladů     příspěvku na úhradu

Jarní ječmen:        přehled pokusů    ošetření    Přehled pořadí dle:   výnosu      nákladů     příspěvku na úhradu

Ozimý ječmen:      přehled pokusů    ošetření 

Podmínky mezinárodní soutěže pěstebních technologií pro rok 2018

 

Výsledky soutěže roku 2016

   
   

     

 

 

 

Akce dokumentů