Spolupracovníci a bývalí zaměstnanci

Zemědělský výzkumný ústav v Kroměříži byl založen v roce 1951 jako Výzkumný a šlechtitelský ústav polních plodin Československých státních statků (ČSSS) delimitací majetku a pracovníků tehdejších Státních výzkumných ústavů pro pěstování polních plodin v procesu reorganizace činnosti a delimitace osob a prostředků.

Za toto období v něm pracovalo hodně význačných vědeckých pracovníků, kteří zde pracovali až do odchodu do důchodu, nebo odešli na jiná pracoviště. O historii výzkumného ůstavu se můžete dočíst v jiné části těchto stránek, o některých bývalých spolupracovnících zde.


Ing. Slavoj Palík, CSc.

V rámci programu konference "Jakost obilovin 2016" předal starosta Kroměříže Jaroslav Němec Slavoji Palíkovi stříbrnou medaili města za celoživotní práci na rozvoji zemědělského výzkumu v Kroměříži a za propagaci města.

Do výzkumného ústavu nastoupil jako výzkumný pracovník, brzy však byl jmenován vedoucím oddělení kvality zrna, později vedoucím výzkumného pracoviště Kroměříž v rámci koncernového podniku VHJ Oseva. V roce 1995 se stal ředitelem a jednatelem společnosti s názvem Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., na jejímž zrodu se významně podílel, a od roku 2004 také jednatelem a ředitelem dceřiné společnosti – výzkumné organizace Agrotest fyto, s.r.o. Ve funkci ředitele byl zodpovědný za reorganizaci ústavu, jeho cílem bylo zajištění kontinuity zemědělského výzkumu v Kroměříži, prosperity výzkumu a v neposlední řadě i udržení stabilní míry zaměstnanosti. Za dobu jeho působnosti bylo v zemědělském výzkumu v Kroměříži postupně zaměstnáno mnoho desítek zaměstnanců, od technických profesí až po vědecky erudované specialisty. Vždy pečoval o dobré vztahy se zaměstnanci, s podniky a úřady v regionu, s partnerskými výzkumnými organizacemi i se zemědělskou praxí.

Vedle manažerské a řídící práce pro mateřskou společnost byl aktivní i v dalších orgánech, např. v předsednictvu Asociace výzkumných organizací a v České akademii zemědělských věd, kde byl také členem předsednictva. Po celou dobu ve funkci ředitele podporoval mezinárodní spolupráci, v rámci které bylo propagováno i město Kroměříž a Zemědělský výzkumný ústav byl také pořadatelem několika mezinárodních konferencí, při nichž navštívilo Kroměříž mnoho desítek odborníků z celého světa.

 
Kontinuálně působil i ve svém oboru kvality obilovin, v rámci kterého byl řešitelem mnoha odborných projektů a dosažené výsledky publikoval s dalšími kolegy ve formě vědeckých a odborných článků. V roce 2009 byl spoluautorem Metodiky pěstování ozimé pekárenské pšenice. Dodnes na tomto odborném poli působí, mimo jiné přednáší každoročně na Konferenci kvality obilovin.

působení  v Zemědělském výzkumném ústavu Kroměříž, s.r.o.       - publikace


Dr. Ing. Pavel Škopík, CSc.

7. července 2013 zemřel pan Dr. Ing. Pavel Škopík, CSc. (19. 10. 1923 – 7. 7. 2013).  
Ohlédněme se za jeho životem a vzpomeňme zejména tu dobu, kdy působil v Kroměříži, v tehdejším Výzkumném ústavu obilnářském (VÚO).
                            - medailon                             - publikace


Prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc.

7. července 2013 zemřel ve věku 79 let pan Prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. (12. 1. 1934 – 7. 7. 2013)
                            - medailon                             - publikace


Doc. Ing. Dr. Jaroslav Benada, CSc.

Významné životní jubileum Doc. Ing. Dr. Jaroslava Benady, CSc.

Dne 13. března 2013 se dožil 85 let pan doktor Benada.
Jubilant  je stále v kontaktu s pracovníky výzkumného ústavu a takřka denně se časně ráno vypraví do ústavu a věnuje se svým oblíbeným odborným tématům.

                           - životopis                               - publikace


Ing. Slavoj Palík, CSc.

Ke konci roku 2012 ukončil své působení ve funkci jednatele – ředitele  Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o., Ing. Slavoj Palík, CSc.

- působení  v Zemědělském výzkumném ústavu Kroměříž, s.r.o.       - publikace

Jeho nástupcem byl valnou hromadou společnosti zvolen Ing. Petr Míša, Ph.D. Zpráva k ukončení působení ing. Slavoje Palíka, CSc.


 

Akce dokumentů