Metodiky

nahoru Metodiky

Efektivní metodika stanovení obsahu β-glukanů v ječmenu, jeho meziproduktech a vedlejších produktech

Metodika pro pěstování sladovnického ječmene v ekologickém zemědělství

Využití měření spektrální odrazivosti a odvozených specializovaných vegetačních indexů v pěstební technologii jarního ječmene

Metodika pro tvorbu odrůdové skladby obilnin

 

Metodika determinace endofytické tmavohnědé skvrnitosti ječmene a ochrany proti této chorobě

 

Metodika prebreedingu ječmene jarního s diferencovaným obsahem přirozených škodlivých látek v zrně pro šlechtění odrůd nesladovnického typu

 

Využití diagnostických metod pro rozhodovací procesy v pěstební technologii jarního ječmene


 Charakterizace genotypů ovsa s využitím elektroforézy aveninů v polyakrylamidovém gelu (A-PAGE)


Odolnost odrůd a její využití k snížení škodlivosti padlí ječmene

 
 Návrh klasifikace tlumivé schopnosti půd

 
Metodika měření redox potenciálu v půdě


Metodika pěstování ozimé pekárenské pšenice

 

Metodika křížení ječmene a pšenice


Metodika stanovení životaschopnosti ozimých obilnin a řepky

 

Metodika pro zakládání a hodnocení pokusů s umělou inokulací obilnin fuzáriózami klasů

 


 

Význam redoxních potenciálů a pH pletiv rostlin pro jejich rezistenci k chorobám a pro fyziologii rostlin.
Redox potential and pH in plants and their function in the mechanism of resistance to diseases and in plant physiology.

zpet


 

Akce dokumentů