QJ1210008

*  Projekt č.: QJ1210008

Název projektu: Inovace systémů pěstování obilnin v různých agroekologických podmínkách ČR

Doba řešení: 1.4.2012 – 31.12.2016

Dosavadní výsledky za příjemce Agrotest fyto, s.r.o.:

Publikační výsledky:

Svobodová Ilona - Míša Petr - Matušinsky Pavel - Krofta Stanislav:
Srovnání odolnosti rozdílných typů porostů jarního ječmene k poléhání metodou měření odporové síly stébel. (Evaluation of spring barley stands resistance to lodging by measuring resisting force of stem).
Obilnářské listy, 22, 2014, 2, 37-39 ISSN: 1212-138X
Plný text 
QJ1210008  RO0211 MZe Jrec
RIV 2015

Váňová Marie - Klem Karel:
Model predikce obsahu deoxynivalenolu v zrnu pšenice na základě meteorologických údajů a předplodiny. (Forecasts model for deoxynivalenol content in wheat grain based  on meteorological data and previous crop).
Obilnářské listy, 22, 2014, 2, 52-54 ISSN: 1212-138X   
Plný text
QJ1210008  QI111B044  RO0211 MZe Jrec
RIV 2015

Matušinsky Pavel - Polišenská Ivana - Kadlíková Michaela - Tvarůžek Ludvík - Spitzerová Dagmar - Spitzer Tomáš:
Dynamics of T-2 toxin synthesis on barley ears.
Journal of Food, Agriculture & Environment, 11, 2013, 3-4, 1114-1122.   
QJ1210008  QJ1310226  QJ1310091  RO0211 MZe Jimp
RIV 2014

Matušinsky Pavel - Váňová Marie - Polišenská Ivana - Spitzerová Dagmar - Janeček Miloslav - Smutný Vladimír:
Nepřímá opatření k omezení výskytu klasových fuzarióz u obilovin.
Obilnářské listy, 21, 2013, 3/4, 62-64. ISSN: 1212-138X
Plný text
RO0211  QJ1210008 MZe Jrec 
RIV 2014

Váňová Marie:
Pečlivé zvažování všech dostupných metod ochrany rostlin.
Úroda, 60, 2012, 4, 77-79. ISSN: 0139-6013   
QJ1210008 MZe nehodnocené

Matušinsky Pavel - Váňová Marie - Spitzerová Dagmar - Polišenská Ivana - Smutný Vladimír - Janeček Miroslav - Hledík Pavel:
Different soil management technologies and severity of Fusarium head blight of wheat.
Acta phytopathologica Sinica, 43, 2013, Suppl., 118. 
Plný text
RO0211  QJ1210008 MZe nehodnocený - abstrakt

Funkční vzorek:

Tvarůžek, Ludvík:
Kmen mikroorganismu Fusarium culmorum KM16902 s vysokou virulencí a tvorbou mykotoxinů.
Předáno do Sbírky fytopatogenních hub a protilátek VÚRV, v.v.i. Adresa: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Drnovská 507/73 161 06 Praha 6 – Ruzyně IČ: 00027006 DIČ: CZ00027006. Datum uzavření smlouvy: 10.12.2012 Odpovědná osoba: RNDr. David Novotný, Ph.D., tel: 233 022 358, novotny@vurv.cz
RIV 2013

Metodika:

Tvarůžek Ludvík - Matušinsky Pavel - Vyšohlídová Markéta:
Metodika pro zakládání a hodnocení pokusů s umělou inokulací obilnin fuzáriózami klasů.
Kroměříž, Agrotest fyto, s.r.o. 2012. 
Plný text
RO0211  QI111B044  QJ1210008 MZe met
RIV2013

Ústní příspěvek na konferenci:

P. Matušinsky, M. Váňová, I. Polišenská, M. Janeček, V. Smutný:
Cropping practices and Fusarium head blight in cereals.
Proceedings of 7th International Soil Conference ISTRO, Soil management in sustainable farming systems, Křtiny u Brna, Czech Republic, June 25 – 27, 2014: 107 (oral presentation)
QJ1210008 MZe - nehodnocený

Program

k podpoře rozhodování pěstitelů jarního sladovnického ječmene ve významných bodech pěstební technologie.

Stáhnout 

Akce dokumentů