QJ1210257

*  Projekt č.: QJ1210257

Název projektu: „Zlepšení využití odrůdového potenciálu obilnin na základě časové a prostorové analýzy spektrálních charakteristik porostu“

Doba řešení: 1.1.2011 – 31.12.2014

Dosavadní výsledky za příjemce Agrotest fyto, s.r.o.:

Odrůda:

Chrpová, Jana – Martinek, Petr:
Skorpion, odrůda ozimé pšenice s modrou barvou zrna.
Smouva o zastoupení odrůdy ozimé pšenice podepsaná dne 25. 9. 2012. Smluvní strany: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně, Agrotest dyto, s.r.o., Kroměříž a Saatbau Linz, Schirmerstrasse 19, 4060 Leonding, Rakousko, který zastupují Karl Fischer a Josef Schweiger, tel.: 0732/38 900-0, fax: 0732/38 58 15.
RIV 2013

Publikační výsledky

Martinek Petr - Vyhnánek Tomáš - Rysová Jana - Kadlíková Michaela:
Kvalita zrna tritikale a možnost jeho zlepšování.
Farmář, 20, 2014, 11, 32-34. ISSN: 1210-9789   
QJ1210257 MZe nehodnocený 

Zavřelová Marta:

Složení zrna ječmene z hlediska potravinářského využití.
Kvasný průmysl, 60, 2014, 5, 127-130. ISSN: 0023-5830   
Plný text
QJ1210257  RO0211 MZe Jrec
RIV 2015

Vyhnánek Tomáš - Halouzková Eva - Martinek Petr:
Glu-1 Alleles and Prediction of Bread-making Quality Traits in Triticale.
Cereal Research Communications, 41, 2013, 4, 562-572. ISSN: 0133-3720   
RO0211  QJ1210257 MZe Jimp
RIV 2014

Martinek Petr - Škorpík Miroslav - Chrpová Jana - Fučík Pavel - Schweiger Josef:
Development of the new winter wheat variety Skorpion with blue grain.
Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 49, 2013, 2, 90-94. ISSN: 1212-1975   
Plný text
QI91B095  QJ1210257 MZe Jrec
RIV 2014

Erban Vladimír - Eichlerová E. - Valenta T. - Rysová Jana - Vaculová Kateřina - Gabrovská Dana: Pekařské kvasy na bázi ječmene a jejich stabilita.
Úroda, 61, 2013, 12, Vědecká příloha, s. 384-387. ISSN: 0139-6013   
QJ1210257 MZe Jrec 
RIV 2014

Jirsa Ondřej - Vaculová Kateřina - Sedláčková Irena - Stehno Zdeněk - Balounová Marta:
Investigation of chemical composition and rheological properties of barley genotypes.
Proceedings of the 8th international conference on polysaccharides - Glycoscience, 28th November - 30th November 2012, Prague, 96-98   
QI91B095  QJ1210257  RO0211 MZe nehodnocený
RIV 2013

Balounová Marta - Vaculová Kateřina - Sedláčková Irena - Mikulíková Renata - Ehrenbergerová Jaroslava:
New genetic resources of spring barley with waxy starch and increased content of non-starch polysaccharides.
Proceedings of the 8th international conference on polysaccharides - Glycoscience, 28th November - 30th November 2012, Prague, 162-165   
QI91B095  QJ1210257  RO0211 MZe nehodnocený 
RIV 2013

Balounová Marta - Vaculová Kateřina - Sedláčková Irena:

Prebreeding nových genetických zdrojů ječmene jarního se zlepšenou potravinářskou a krmnou kvalitou. Prebreeding of new spring barley genetic resources with improved food and feed quality . Obilnářské listy, 20, 2012, 3, 59-62. ISSN: 1212-138X   
Plný text
QH91053  QJ1210257  RO0211 MZe Jrec
 
RIV pouze dedikace k projektu: QH71105

Martinek Petr - Škorpík Miroslav - Chrpová Jana - Fučík Pavel:
Skorpion - odrůda ozimé pšenice s modrým zrnem. (Skorpion - winter wheat variety with blue grain.)
Obilnářské listy, 20, 2012, 3, 78-79. ISSN: 1212-138X   
Plný text
QI91B095  QJ1210257 MZe rec
RIV 2013

 

Akce dokumentů