QJ1310227

*  Projekt č.: QJ1310227

Název projektu: Nové poznatky z biologie a epidemiologie patogenů řepky a jejich rezistence k pesticidům v podmínkách České republiky jako racionalizace ochrany proti nim

Doba řešení: 1.1.2013 – 31.12.2017

Dosavadní výsledky za příjemce Agrotest fyto, s.r.o.:

Publikační výsledky:

Spitzer Tomáš - Bílovský Jan:
Vliv průběhu počasí na podzimní výskyt Leptosphaeria maculans na řepce.
The effect of weather conditions on the autumn incidence of Leptosphaeria maculans on oilseed rape.

Obilnářské listy, 22, 2014, 1, 18-19. ISSN: 1212-138X   
Plný text
QH81218  QJ1310227 MZe Jrec 
RIV 2015

Akce dokumentů