TA01010861

*  Projekt č.: TA01010861

Název projektu: Výzkum, testování a výroba cílených růstových regulátorů, nových hnojiv a kombinovaných přípravků pro rostlinnou produkci

Doba řešení: 1.1.2011 – 31.12.2015

Dosavadní výsledky za příjemce Agrotest fyto, s.r.o.:

Publikační výsledky

Koprna Radoslav - Dundálková Lucie - Spíchal Lukáš - Valenta Rudolf - Spáčilová Václava - Míša Petr: Zvýšení výnosu silážní kukuřice pomocí stimulace růstu.
Úroda, 61, 2013, 4, 17-20. ISSN: 0139-6013   
TA01010861 TAČR Jrec
RIV 2014

Koprna Radoslav - Dundálková Lucie - Spíchal Lukáš - Strnad Miroslav - Svobodová Ilona - Spáčilová Václava - Valenta Rudolf:
Aktuální výsledky aplikace cytokininových derivátů v jarním ječmeni. (Current results of cytokinin derivatives application on spring barley) .
Úroda, 60, 2012, 12, příloha, 303-306. ISSN: 0139-6013   
TA01010861 TAČR Jrec
RIV 2013

Akce dokumentů