Přihlásit se

Mezinárodní soutěž pěstebních technologií obilnin Kroměříž 2020

Mezinárodní soutěž pěstebních technologií obilnin Kroměříž probíhá v Zemědělském výzkumném ústavu Kroměříž, s. r. o. a je pořádána jeho dceřinou společností Agrotest fyto, s. r. o. již od roku 2013.

Tento projekt se zahraniční účastí je zaměřen na porovnání efektivity, ziskovosti a dlouhodobé udržitelnosti pěstebních technologií obilnin. Soutěžní pokusy jsou nedílnou součástí prezentačních ploch pořádaných Polních dní.

Podrobnosti k soutěži naleznete v přiložených pravidlech zde:

 


Výsledky Soutěže technologií Kroměříž 2020:

Provedené aplikace 2020:

Dosažené výnosy 2020:

Pozn.: Výnosy u jarních ječmenů dosaženy na silně polehlých parcelách celého pokusu.

Výsledky 2020: