Přihlásit se

Mezinárodní soutěž pěstebních technologií obilnin Kroměříž 2020

Mezinárodní soutěž pěstebních technologií obilnin Kroměříž probíhá v Zemědělském výzkumném ústavu Kroměříž, s. r. o. a je pořádána jeho dceřinou společností Agrotest fyto, s. r. o. již od roku 2013.

Tento projekt se zahraniční účastí je zaměřen na porovnání efektivity, ziskovosti a dlouhodobé udržitelnosti pěstebních technologií obilnin. Soutěžní pokusy jsou nedílnou součástí prezentačních ploch pořádaných Polních dní.

Podrobnosti k soutěži naleznete v přiložených pravidlech zde:


Výsledky:

  • Výsledky rozborů rostlin jarního ječmene ke dni 20.4.2020 naleznete zde (PDF 2,5 MB)
  • Výsledky odpočtů rostlin jarních ječmenů a jarní pšenice naleznete zde (PDF 1,3 MB)