Přihlásit se

Adaptační potenciál odolnosti pšenice k suchu, horku a mrazu

Projekt č.: QK1910269

Doba řešení: 1.1.2019 – 31.12.2023

Cíl projektu: Charakterizovat široký sortiment odrůd pšenice z hlediska jejich odolnosti vůči mrazu, suchu a horku na základě nejnovějších geneticko-fyziologických znaků a mechanismů odolnosti. Kvantifikovat vliv vnějších (porostových - mikrometeorologických) faktorů na aktuální odolnosti pšenice v průběhu růstu a vývoje rostlin. Kombinací agro-meteorologicky definovaných situací a dynamiky odolnosti odrůd pšenice vytvořit modely reálného průběhu odolností a možného vzniku poškození pšenice v polních podmínkách mrazem, suchem, horkem či jejich kombinací v různých regionech ČR. Navrhnout adaptační opatření ke zmírnění škod způsobených abiotickými stresy na pšenici (výběr odrůd do extrémů, aplikace ochranných prostředků, zprovoznění internetové aplikace pro sledování dynamiky odolnosti na našem území).

Projektový tým:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Česká zemědělská univerzita v Praze, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.

Odpovědný řešitel:

RNDr. Ilja Tom Prášil, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Řešitel za Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.:

Ing. Petr Martinek, CSc.

Poskytovatel:

Ministerstvo zemědělství České republiky

Zpět na seznam článků