Přihlásit se

Nové znaky pšenice pro zvýšení adaptačních možností v prostředí globální změny klimatu

Projekt č. QK1910343

Doba řešení: 1.1.2019 – 31.12.2023

Cíl projektu:

Vytvořit linie (novošlechtění) ozimé pšenice a) s mnohořadým klasem, b) se zvýšeným asimilačním povrchem klasu pomocí zvětšení plev, c) se zvýšeným počtem obilek v kláscích, doprovázeným zvýšenou raností, d) s přítomností anthokyanů a karotenoidů (v rostlině a i v zrnu). Jedná se o znaky ovlivňující adaptační přizpůsobivost rostlin k prostředí s potenciálem jejich šlechtitelského využití. Prostudovat rozdíly mezi existujícími téměř izogenními liniemi jarní pšenice v rámci kolekce pšenice v Genové bance v Praze. Snahou je vytvořit rozsáhlou genetickou diverzitu u pšenice, která bude následně šlechtitelsky využitelná v měnícím se prostředí klimatu. Pestrost genetické diverzity je nezbytná k tomu, aby šlechtění mohlo rychleji reagovat na zvyšující se četnost stresových faktorů prostředí.

Projektový tým:

Agrotest fyto, s.r.o., Česká zemědělská univerzita v Praze, DITANA spol. s r.o., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Odpovědný řešitel:

Ing. Petr Martinek, CSc., Agrotest fyto, s.r.o.

Poskytovatel:

Ministerstvo zemědělství České republiky

Zpět na seznam článků