Přihlásit se

Strategie minimalizace dopadu sucha na udržitelnou produkci a sladovnickou kvalitu ječmene

Projekt č.: QK1910197

Doba řešení: 1.1.2019 – 31.12.2023

Cíl projektu:

Cílem projektu je především nalezení genotypů ječmene - nositelů sladovnické kvality vhodných pro období s větším výskytem suchých period v období vegetace, které se stále častěji vyskytují a jejichž další nárůst se v budoucnu předpokládá, a to především v hlavních produkčních oblastech pěstování ječmene. V případě jarního ječmene budou hledány genotypy schopnější se snadněji vyrovnat se suchem a současně být nositeli sladovnické kvality. V případě ozimého ječmene budou hledány genotypy se sladovnickou kvalitou, kterým rychlý vývoj na jaře v důsledku možnosti využít zimní vláhu poskytuje větší šanci uniknout suchu v době tvorby a zrání obilek.

Projektový tým:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.; Agrotest fyto, s.r.o.; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.; Mendelova univerzita v Brně – Agronomická fakulta; Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.; Výzkumné centrum Selton, s.r.o.; Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

Odpovědný řešitel:

Ing. Zdeněk Nesvadba, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Řešitel za Agrotest fyto, s.r.o.:

Ing. Marta Zavřelová, Ph.D.

Poskytovatel:

Ministerstvo zemědělství České republiky

Zpět na seznam článků