Přihlásit se

Využití zobrazovacích metod pro automatické fenotypování ve šlechtění na rezistenci k biotickým a abiotickým stresům u pšenice

Projekt č.: QK1910041

Doba řešení: 1.1.2019 – 31.12.2023

Cíle projektu:

  • Rozvoj metod automatizovaného fenotypování, které mohou zpřesnit a urychlit výběr genotypů s vyšší odolností k biotickým a abiotickým stresům a vyšší efektivitou příjmu a využití esenciálních živin.
  • Detekce nových zdrojů odolnosti ke stresům.

Projektový tým:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Agrotest fyto, s.r.o., Rolnické družstvo Bezno, Univerzita Palackého v Olomouci, Výzkumné centrum SELTON, s.r.o.

Odpovědný řešitel:

Ing. Jana Chrpová, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Řešitel za Agrotest fyto, s.r.o.:

Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek

Poskytovatel:

Ministerstvo zemědělství České republiky

Zpět na seznam článků