Přihlásit se

Knihovna

Upozornění:

Dne 22. června 2021 proběhla vernisáž výstavy "70 let zemědělského výzkumu v Kroměříži v odborných publikacích". Zájemci si mohou výstavu prohlédnout v zasedací místnosti Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o. až do konce října 2021.

S účinností od 10. 9. 2020 používejte, prosím, roušku při každém vstupu do knihovny a při pobytu v knihovně.


Knihovna Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o. je veřejnou knihovnou se specializovaným fondem. Činnost knihovny a výpůjční služby se řídí knihovním řádem. Před osobní návštěvou hledejte nejprve v on-line katalogu knihovny

Knihovna je registrována u ministerstva kultury, evidenční číslo: 2701.

Výpůjční doba knihovny:

  • Po-Pá 7:30-12:00, 13:00-15:00

On-line Katalog knihovny - nabízí přístup do databází knihovny (knihy, články z  vědeckých a odborných periodik, periodika, závěrečné zprávy), včetně informací o publikační činnosti našich pracovníků.

WEB of Science  (WOS) - autorizované přístupy do databází WOS a JCR (Journal Citation Reports) pro pracovníky výzkumné organizace Agrotest fyto, s.r.o. v rámci projektu CzechELib.

SJR Scimago Journal & Country Rank - volně dostupný portál Scimagojr, který pracuje s daty mezinárodně uznávané citační databáze Scopus.

Kontakt (Vedoucí knihovny):

Mgr. Věra Kroftová

Tel.: 573 317 173

Mobil: 602 556 054