Přihlásit se

Knihovna

Knihovna Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o. je veřejnou knihovnou se specializovaným fondem. Činnost knihovny a výpůjční služby se řídí knihovním řádem. Před osobní návštěvou hledejte nejprve v katalogu knihovny. 

Knihovna je registrována u ministerstva kultury, evidenční číslo: 2701.

Výpůjční doba knihovny:

  • Po-Pá 7:30-12:00, 13:00-15:00

Katalog knihovny - nabízí on-line přístup do databází knihovny (knihy, články z  vědeckých a odborných periodik, periodika, závěrečné zprávy), včetně informací o publikační činnosti našich pracovníků.

WEB of Science  (WOS) - autorizované přístupy do databází WOS a JCR (Journal Citation Reports) pro pracovníky výzkumné organizace Agrotest fyto, s.r.o. v rámci projektu CzechELib

 

Kontakt (Vedoucí knihovny):

Mgr. Věra Kroftová

Tel.: 573 317 173

Mobil: 602 556 054