Přihlásit se

Knihovna

Ve dnech 22. června - 31. října 2021 proběhla v zasedací místnosti ZVÚ výstava "70 let zemědělského výzkumu v Kroměříži v odborných publikacích".


Knihovna Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o. je veřejnou knihovnou se specializovaným fondem. Činnost knihovny a výpůjční služby se řídí knihovním řádem. Před osobní návštěvou hledejte nejprve v on-line katalogu knihovny. Knihovna je registrována u ministerstva kultury, evidenční číslo: 2701.

Výpůjční doba knihovny: Po-Pá 7:30-12:00, 13:00-15:00

On-line Katalog knihovny - nabízí přístup do databází knihovny (knihy, články z  vědeckých a odborných periodik, periodika, závěrečné zprávy), včetně informací o publikační činnosti našich pracovníků.

WEB of Science  (WOS) - autorizované přístupy do databází WOS a JCR (Journal Citation Reports) pro pracovníky výzkumné organizace Agrotest fyto, s.r.o. v rámci projektu CzechELib.

SJR Scimago Journal & Country Rank - volně dostupný portál Scimagojr, který pracuje s daty mezinárodně uznávané citační databáze Scopus.

RIV - Rejstřík informací o výsledcích - volně dostupný rejstřík informací o výsledcích VaVaI

CEP - Centrální evidence projektů - volně dospupná evidence projektů VaVaI

JournalSeek - volně přístupný portál, kde lze vyhledávat údaje o časopisech podle názvů i zkratek (hledejte v poli Title Only).

Kontakt (vedoucí knihovny):

Mgr. Věra Kroftová

Tel.: 573 317 173

Mobil: 602 556 054