Přihlásit se

Ročník 2009

17/2009/1

Polišenská, Ivana - Jirsa, Ondřej - Salava, Jaroslav
Fuzáriové mykotoxiny a patogeny rodu Fusarium v obilninách sklizně 2008.
(Fusarium mycotoxins and pathogens in cereals from the 2008 harvest).
Obilnářské listy, 17, 2009, 1, 3-6. ISSN: 1212-138X

Míša, Petr - Sedláčková, Irena - Lipavský, Jan
Jarní a ozimý ječmen pro nepotravinářské využití - výsledky ověřování modelových technologií pěstování.
(Spring and winter barley for non-food use - results of model crop management practices testing).
Obilnářské listy, 17, 2009, 1, 7-11. ISSN: 1212-138X

Burešová, Iva - Palík, Slavoj
Počasí jako faktor pekárenské kvality pšeničného zrna.
(Weather as a factor of breadmaking quality of wheat grain).
Obilnářské listy, 17, 2009, 1, 11-14. ISSN: 1212-138X

Benada, Jaroslav
A non-invasive method for redox potential measurement.
(Neinvazivní metoda měření redoxních potenciálů u rostlin).
Obilnářské listy, 17, 2009, 1, 15-18. ISSN: 1212-138X

Vašek, Jiří
Legend. Legenda se vrací.
Obilnářské listy, 17, 2009, 1, 19. ISSN: 1212-138X

Spáčilová, Václava
Parlament EU podpořil přísnější kriteria pro posuzování zdravotní nezávadnosti pesticidů.
Obilnářské listy, 17, 2009, 1, 21-22. ISSN: 1212-138X

Šipek, Jozef
KANTOR PLUS - nový herbicid pro odplevelení ozimých obilnin.
Obilnářské listy, 17, 2009, 1, 24. ISSN: 1212-138X

Peza, Zdeněk
Jarní etapa ochrany ozimých obilnin s přípravky Arysta LifeScience.
Obilnářské listy, 17, 2009, 1, 25-26. ISSN: 1212-138X

Čech, Vladimír
Mospilan 20 SP + Cyperkill 25 EC + Sviton Plus řešení proti všem škůdcům řepky se stimulátorem růstu
Obilnářské listy, 17, 2009, 1, 26-27. ISSN: 1212-138X

Čech, Vladimír
PROTUGAN 50 SC + ARRAT. Kompletní ošetření 20 ha pšenice ozimé proti plevelům na jaře.
Obilnářské listy, 17, 2009, 1, 30. ISSN: 1212-138X

Zpráva ze zasedání vědecké rady Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o. konané v Kroměříži dne 22. 1. 2009.
Zpráva ze zasedání vědecké rady Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o. konané v Kroměříži dne 22. 1. 2009.
Obilnářské listy, 17, 2009, 1, 31-32. ISSN: 1212-138X

Balounová, Marta - Vaculová, Kateřina
Milička habešská neboli tef.
Obilnářské listy, 17, 2009, 1, 32-34. ISSN: 1212-138X


17/2009/2

Míša, Petr - Krofta, Stanislav - Lipavský, Jan
Jarní a ozimý ječmen pro nepotravinářské využití - ekonomické vyhodnocení modelových technologií pěstování.
(Spring and winter wheat for non-food use - economic assessment of model crop management practices).
Obilnářské listy, 17, 2009, 2, 39-45 ISSN: 1212-138X

Klem, Karel - Klemová, Zuzana - Míša, Petr
Poléhání jarního ječmene - hlavní faktory a systémy regulace.
(Lodging of spring barley - main factors and system of control)
Obilnářské listy, 17, 2009, 2, 46-53 ISSN: 1212-138X

Vašek, Jiří
Bumper Super Razantní fungicid s širokou registrací.
Obilnářské listy, 17, 2009, 2, s. 54 ISSN: 1212-138X

Šamalík, Jan
SUNAGREEN v obilninách - výhodná součást systému morforegulace.
Obilnářské listy, 17, 2009, 2, 56-57 ISSN: 1212-138X

Peza, Zdeněk
Stimulace a listová výživa obilnin.
Obilnářské listy, 17, 2009, 2, 58-59 ISSN: 1212-138X

Spitzer, Tomáš
Hlízenka - houba roku 2008.
Obilnářské listy, 17, 2009, 2, 60-61 ISSN: 1212-138X


17/2009/3

Prokinová, Evženie, - Řičař Jakub - Kochanová, Michaela - Váňová, Marie
Detekce přítomnosti spor Tilletia controversa v půdě.
(Detection of Tilletia controversa spores in soil).
Obilnářské listy, 17, 2009, 3, 67-69 ISSN: 1212-138X

Tvarůžek, Ludvík - Polišenská, Ivana
Význam fungicidní ochrany pšenice ozimé proti klasovým fuzáriím z pohledu efektivity celého systému.
(Importance of fungicidal control of Fusarium head blight in winter wheat with a view to effectiveness of the whole system).
Obilnářské listy, 17, 2009, 3, 70-72 ISSN: 1212-138X

Vaculová, Kateřina, - Candráková, Eva
Vliv hnojení N na hospodářsky významné ukazatele bezpluchého ječmene.
(Effect of nitrogen fertilization on important agronomic traits of hulless barley).
Obilnářské listy, 17, 2009, 3, 73-78 ISSN: 1212-138X

Střalková, Radomíra - Krofta, Stanislav - Podešvová, Jitka - Leciánová, Eva
Rozdíly potenciální nitrifikace v ornici při pěstování pšenice a ječmene v konvenčním a ekologickém systému hospodaření
(The differences of potential nitrification in the topsoil in the cultivation of wheat and barley in conventional and organic farming systems).
Obilnářské listy, 17, 2009, 3, 79-81 ISSN: 1212-138X

Dreiseitl, Antonín
Proč odrůdy ztrácejí odolnost k chorobám?
Obilnářské listy, 17, 2009, 3, 82-83 ISSN: 1212-138X

Vašek, Jiří
Zamir 40 EW. Nový fungicid registrován.
Obilnářské listy, 17, 2009, 3, 83-84 ISSN: 1212-138X

Martinek, Petr - Mikulcová, Jarmila
IRIDIUM - novinka v sortimentu ozimé pšenice.
Obilnářské listy, 17, 2009, 3, 86-87 ISSN: 1212-138X

Pšenice ozimá IRIDIUM.
Obilnářské listy, 17, 2009, 3, 88 ISSN: 1212-138X

Ječmen ozimý FLORIAN.
Obilnářské listy, 17, 2009, 3, 89 ISSN: 1212-138X

Tritikale ozimé PAWO.
Obilnářské listy, 17, 2009, 3, 90 ISSN: 1212-138X


17/2009/4

Jirsa, Ondřej – Polišenská, Ivana – Matušinsky, Pavel:
Monitoring askospor Gibberella zeae v porostu ozimé pšenice.
(Monitoring of Gibberella zeae ascospores in winter wheat stand).
Obilnářské listy, 17, 2009, 4, 95-98. ISSN: 1212-138X

Chrpová, Jana, - Váňová, Marie - Šíp, Václav:
Využití různých metod pro hodnocení rezistence k fuzarióze klasu u odrůd pšenice ozimé registrovaných v ČR.
(Use of various methods for assessing Fusarium head blight resistance in winter wheat cultivars registered in the Czech Republic).
Obilnářské listy, 17, 2009, 4, 98-102. ISSN: 1212-138X

Spáčilová, Václava - Šafránková, Ivana:
Využití NIR spektroskopie k detekci chorob a poruch jabloní.
(A possibility of using spectral methods for pathogen detection and nutrition status determination in apple tree).
Obilnářské listy, 17, 2009, 4, 103-107. ISSN: 1212-138X

Vyšohlídová, Markéta - Tvarůžek, Ludvík - Matušinsky, Pavel - Polišenská, Ivana:
Hodnocení výskytu listových a klasových chorob jarního ječmene na lokalitě Kroměříž v roce 2009.
(Evaluation of the occurrence of leaf and ear diseases in selected cultivars of spring barley at Kroměříž in 2009).
Obilnářské listy, 17, 2009, 4, 107-110. ISSN: 1212-138X

Tvarůžek, Ludvík - Vyšohlídová, Markéta:
Účinnost fungicidů proti listovým chorobám ozimé pšenice v podmínkách vysoké intenzity pěstování a extrémního výskytu chorob.
(Efficacy of fungicides against diseases of winter wheat under conditions of a high-input cropping system and extreme disease severity).
Obilnářské listy, 17, 2009, 4, 110-114. ISSN: 1212-138X

Váňová, Marie - Hajšlová, Jana, - Polišenská, Ivana - Jirsa, Ondřej - Klemová, Zuzana:
Výskyt mykotoxinů v zrnu ozimé pšenice při různých způsobech zpracování půdy ve vztahu k předplodině a počasí v daném roce.
(Mycotoxin occurrence in winter wheat grain uder various soil tillage practices in relation to preceding crop and weather conditions in a given year).
Obilnářské listy, 17, 2009, 4, 115-118. ISSN: 1212-138X

Nesvadba, Zdeněk - Horáčková, Simona - Šusta, Jiří:
Hodnocení gushingu piva u vybraných odrůd jarního sladovnického ječmene po očkování houbou Fusarium culmorum.
(Evaluation of beer gushing in chosen cultivars of spring malting barley after inoculation of Fusarium culmorum).
Obilnářské listy, 17, 2009, 4, 118-121. ISSN: 1212-138X

Kroftová, Věra:
České časopisy v databázi Web of Science - Science Edition v letech 1998 až 2008.
(Czech journals in the Web of Scienmce - Science edition database in 1998 to 2008).
Obilnářské listy, 17, 2009, 4, 122-125. ISSN: 1212-138X

Vašek, Jiří:
Orius 25 EW. Ekologicky zajímavý fungicid.
Obilnářské listy, 17, 2009, 4, 126. ISSN: 1212-138X