Přihlásit se

Konference Jakost obilovin

Konference Jakost obilovin 2019 se konala ve středu 13. 11. 2019 od v 9:00 hodin, v Kroměříži - Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, společenský sál v budově K (Domov mládeže), Pavlákova 3942.  

Hlavním cílem bylo seznámení účastníků s technologickou kvalitou potravinářské pšenice, žita a sladovnického ječmene sklizených v aktuálním roce v České republice, včetně informace o výskytu mykotoxinů.

Prezentovány dále byly informace zaměřené na aktuální situaci na trhu s obilovinami, zpracovatelskou kvalitu z pohledu reologického hodnocení a novinky v odrůdové skladbě na následující rok. Účastníky konference byli odborníci z mlýnů, sladoven, pekáren, laboratoří, nákupních organizací, vysokých škol a státní správy.

Výsledky sklizně z minulých let najdete na stránce monitoringu kvality potravinářských obilovin.