Přihlásit se

Informace o VaV v ČR

Pro vyhledávání veřejně přístupných informací o výzkumu a vývoji v ČR je možno použít odkaz Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, který provozuje Rada vlády pro výzkum a inovace (RVVI). Jsou zde shromážděny informace jak o výzkumných projektech, tak dosažených výsledcích.

Odkaz na aktuální metodiku hodnocení výzkumných organizací a výzkumných programů uvádíme zde.
  • Metodika 17+  - Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací. Schválena dne 8. února 2017.