Přihlásit se

Informace o VaV v ČR

Pro vyhledávání veřejně přístupných informací o výzkumu a vývoji v ČR slouží Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VAVAI), který provozuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Jsou zde shromážděny přístupy k informacím o běžících aktivitách VaVaI, vyhlášených programech, výzkumných projektech, i o dosažených výsledcích VaVAI a jejich hodnocení. Portál poskytuje také přístup k důležitým dokumentům, číselníkům a další aktuální informace z oblasti VaVaI.