Přihlásit se

Monitoring, signalizace a doporučení (MSD)

 

MSD - monitoring, signalizace, doporučení – služba zemědělské veřejnosti

Monitoring, signalizace a prognóza chorob a škůdců zemědělských plodin a jejich sledování, diagnostika a doporučení pro případný zásah proti chorobám a škůdcům

Předávání informací z monitoringu zákazníkům:

Tato služba je zajišťována našimi specialisty v oboru ochrany rostlin a je provozována na smluvním základě. Pravidelné monitorování výskytu chorob a škůdců v moravsko-slezské části sítě probíhá 1x týdně na jaře a na počátku léta, na podzim pak dle situace a potřeby. Zjištěné informace jsou analyzovány s přihlédnutím k počasí, vývojovým fázím plodin atd. Výstupy – situační zprávy- z této informační sítě jsou zasílány e-mailem přihlášeným zájemcům, tedy na zemědělské podniky s doporučením přesného termínu ošetření (případně s doporučením v daném termínu neošetřovat). Toto upřesnění termínu ošetření je důležité pro dosažení maximální účinnosti a tím pro zefektivnění finančního přínosu.

Máte-li zájem, obraťte se na kontaktní osoby:

Moravsko-slezská část: Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o.:

Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek

 

Česká část – ZŠ Kluky:

Ing. Milena Bernardová,  www.zskluky.cz