Přihlásit se

Ročník 2017

25/2017/1

Tvarůžek, Ludvík - Svačinová, Ivana - Růžková, Simona - Matušinsky, Pavel:
Využití chlorothalonilu v ochraně obilnin proti houbovým chorobám s vysokým rizikem výskytu rezistence k fungicidům
Obilnářské listy, 25, 2017, 1, 3-7.

Portych, Petr:
Nový a nejúčinnější způsob odplevelení ozimých a jarních obilnin technologií Mustang.
Obilnářské listy, 25, 2017, 1, 8-10.

Spitzer, Tomáš - Bílovský, Jan:
Možné vysvětlení záhady abnormálního výskytu mšice broskvoňové (Myzus persicae) na ozimých řepkách na podzim 2016
Obilnářské listy, 25, 2017, 1, 12.

Kroftová, Věra:
K nedožitým 90. narozeninám Ing. Zdeňka Voňky, CSc. (1927-2015) a Ing. Vojtěcha Hýži, CSc. (1927-2016)
Obilnářské listy, 25, 2017, 1, 13-14.

Tvarůžek, Ludvík - Slavkovský, Radim - Jergl, Zdeněk - Svobodová, Ilona:
Odrůdový pokus pšenice ozimé 2015/2016 při různých intenzitách pěstování
Obilnářské listy, 25, 2017, 1, 15-18.

Jirsa, Ondřej - Polišenská, Ivana - Sedláčková, Irena:
Kvalita odrůd ozimé pšenice v polním pokusu v Kroměříži v roce 2016
Obilnářské listy, 25, 2017, 1, 19-24.

Pokorný, Eduard - Bílovský, Jan - Podešvová, Jitka - Lecianová, Eva:
Výjimečnost let 2014 až 2016 z hlediska pěstování a výnosu ječmene jarního v podmínkách Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o.
Obilnářské listy, 25, 2017, 1, 25-27.


25/2017/2

Zavřelová, Marta:
Porovnání nových materiálů v kolekci genetických zdrojů ovsa
The comparison of the new accessions in the collection of oat genetic resources
Obilnářské listy, 25, 2017, 2, 31-37.

Bradna, Jiří - Polišenská, Ivana - Sedláčková, Irena - Jirsa, Ondřej:
Vliv posklizňového zpracování na kvalitu pšenice
The influence of postharvest treatment on wheat quality
Obilnářské listy, 25, 2017, 2, 38-43.

Martinek, Petr:
Vznik tritikale, jeho význam a hybridizace pšenice s jinými rody
The origin of triticale, its importance and hybridization of wheat with the other genera
Obilnářské listy, 25, 2017, 2, 44-48.

Chalás, Róbert:
S Nurelle D a Rafanem razantně na mšice a kohoutky v obilninách
Obilnářské listy, 25, 2017, 2, 49.

Tvarůžek, Ludvík - Jergl, Zdeněk:
První aktuální přehled výsledků Mezinárodní soutěže pěstebních technologií obilnin Kroměříž 2017 - zdravotní stav ozimů podle nekrotizace bází stébel
Obilnářské listy, 25, 2017, 2, 54-55.


25/2017/3-4

Svobodová, Ilona - Spáčilová, Václava - Míša, Petr:
Reakce odrůd sladovnického ječmene na pěstování v režimu nízkých vstupů (low-input) a ekologickém režimu I. část Významné hospodářské vlastnosti
Response of malting barley varieties to growing under the "low-input" and ecological regime. Part I. - Yield and agronomic characteristics
Obilnářské listy, 25, 2017, 3/4, 59-62.

Pokorný, D. - Bílovský, Jan - Podešvová, Jitka - Lecianová, Eva:
Hodnocení průběhu počasí a vlhkosti půdy ve vztahu k vývoji ječmene jarního za rok 2017 v podmínkách Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o.
Obilnářské listy, 25, 2017, 3/4, 63-66.

Jergl, Zdeněk - Tvarůžek, Ludvík:
Mezinárodní soutěž pěstebních technologií obilnin 2017 ve výsledkových přehledech
Obilnářské listy, 25, 2017, 3/4, 67-83.

Polišenská, Ivana - Jirsa, Ondřej:
Kroměříž, soutěže technologií 2017. Vyhodnocení kvality pšenice
Obilnářské listy, 25, 2017, 3/4, 83-87.

Polišenská, Ivana - Sedláčková, Irena:
Kroměříž, soutěže technologií 2017. Vyhodnocení kvality ječmene
Obilnářské listy, 25, 2017, 3/4, 88-89.

Hartman, Ivo - Svobodová, Ilona - Spáčilová, Václava - Míša, Petr:
Reakce odrůd sladovnického ječmene na pěstování v režimu nízkých vstupů ("low input") a ekologickém režimu II. část Sladovnická kvalita
Response of malting barley varieties to growing under the "low-input" and ecological regime. Part II. Malting quality
Obilnářské listy, 25, 2017, 3/4, 90-93.

Polišenská, Ivana - Jirsa, Ondřej:
Obsah fuzáriových mykotoxinů v konvenčně a ekologicky pěstované pšenici v ČR
Obilnářské listy, 25, 2017, 3/4, 93-97.

Spitzer, Tomáš - Bílovský, Jan - Kazda, Jan:
Výsledky dvouletých pokusů s biologickými přípravkly proti mšicím a hlízence ve slunečnici
Obilnářské listy, 25, 2017, 3/4, 98-100.