Přihlásit se

Ročník 2023

31/2023/1

Jirsa, Ondřej - Polišenská, Ivana - Tvarůžek, Ludvík - Jergl, Zdeněk:
Soutěž technologií pěstování v Kroměříži 2022: Kvalita zrna pšenice (Competition in crop cultivation technologies Kroměříž 2022: Wheat grain quality).
Obilnářské listy, 31, 2023, 1, 3-9
PDF

Jirsa, Ondřej - Polišenská, Ivana - Tvarůžek, Ludvík - Jergl, Zdeněk - Růžková, Simona:
Soutěž technologií pěstování v Kroměříži 2022: Kvalita zrna ječmene (Competition in crop cultivation technologies Kroměříž 2022: Barley grain quality).
Obilnářské listy, 31, 2023, 1, 10-12
PDF

Bagar, Martin:
FREE N100® a FREE PK® - hodnocení bakteriálních prostředků pro podporu výživy rostlin.
Obilnářské listy, 31, 2023, 1, 12-14
PDF

Váňová, Marie - Jirsa, Ondřej - Hledík, Pavel:
Optimalizace výnosu a kvality jarního ječmene v podmínkách měnícího se klimatu (Optimizing the yield and quality of spring barley under changing climate conditions).
Obilnářské listy, 31, 2023, 1, 15-21
PDF

Jančík, Jaroslav:
Čím efektivně hnojit na jaře? N-Lock Super – to je efektivní využití uvolnitelného dusíku z organických hnojiv.
Obilnářské listy, 31, 2023, 1, 22-23

PDF
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31/2023/2

Spitzer, Tomáš:
Vliv teploty půdy na výskyt krytonosce šešulového /Ceutorhynchus assimilis (Payk.)/ v ozimé řepce. (Effect of soil temperature on the occurrence of Cabbage seedpod weevil /Ceutorhynchus assimilis (Payk.)/ in winter rape).
Obilnářské listy, 31, 2023, 2, 27-28.
PDF
 

Zavřelová, Marta - Bleša, Dominik - Matušinsky, Pavel:
Hodnocení velikosti listů a výnosu u vybraných genotypů ječmene (Leaf size and yield evaluation of the selected barley genotypes).
Obilnářské listy, 31, 2023, 2, 29-33.
PDF

 

Jirsa, Ondřej - Tvarůžek, Ludvík - Polišenská, Ivana:
Kvalita odrůd ozimé pšenice v polním pokusu v Kroměříži v roce 2022.
Obilnářské listy, 31, 2023, 2, 34-41.
PDF


Bagar, Martin:
Využití síry a pomerančových silic pro zlepšení zdravotního stavu obilnin. Výsledky pokusů ZVÚ Kroměříž a ZS Kluky v roce 2022.
Obilnářské listy, 31, 2023, 2, 42-43.
PDF
 

Dvořáková, Elena:
FIXATOR – ošetření obilnin proti polehnutí na počátku sloupkování.
Obilnářské listy, 31, 2023, 2, 45.
PDF
 

Soutěžní přehlídka pěstebních technologií obilnin 2023.
Obilnářské listy, 31, 2023, 2, 46-47.
PDF
 

Přátelské setkání při prohlídce polních pokusů, úterý 20. 6. 2023.
Obilnářské listy, 31, 2023, 2, 48.
PDF
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31/2023/3-4

Jirsa, Ondřej - Polišenská, Ivana - Tvarůžek, Ludvík - Jergl, Zdeněk:
Soutěž technologií pěstování v Kroměříži 2023: Kvalita zrna pšenice. (Competition in crop cultivation technologies Kroměříž 2023: Wheat grain quality).
Obilnářské listy, 31, 2023, 3-4, 51-56
PDF                                                                                                                                                                                                      

Zavřelová, Marta:
Nové genetické zdroje ječmene jarního v národní genové bance České republiky. (New spring barley genetic resources in the national genebank of the Czech Republic).
Obilnářské listy, 31, 2023, 3-4, 57-62
PDF                                                                                                                                                                                                                   

Kroftová, Věra - Zavřelová, Marta:
Ing. Antonín Foral, CSc. a jeho odkaz v oblasti genetických zdrojů obilnin.
Obilnářské listy, 31, 2023, 3-4, 63-64
PDF                                                                                                                                                                                                           

Matušinsky, Pavel - Antalová, Zuzana - Sedláková, Božena - Bleša, Dominik:
Modelový systém pro zkoumání interakcí rostlin a hub. (A model system for studying plant-fungal interactions). 
Obilnářské listy, 31, 2023, 3-4, 64-66
PDF                                                                                                                                                                                                            

Svobodová, Ilona - Jergl, Zdeněk:
Působení regulátorů růstu na vybrané znaky pšenice ozimé při aplikaci v různých termínech a dávkách. (Effect of growth regulators applied at different terms doses on selected parameters of winter wheat).
Obilnářské listy, 31, 2023, 3-4, 67-72
PDF