Přihlásit se

Mezinárodní soutěž pěstebních technologií obilnin

Mezinárodní soutěž pěstebních technologií obilnin Kroměříž probíhá v Zemědělském výzkumném ústavu Kroměříž, s. r. o. a je pořádána jeho dceřinou společností Agrotest fyto, s. r. o. již od roku 2013.

Tento projekt se zahraniční účastí je zaměřen na porovnání efektivity, ziskovosti a dlouhodobé udržitelnosti pěstebních technologií obilnin. Soutěžní pokusy jsou nedílnou součástí prezentačních ploch pořádaných Polních dní.

Podrobnosti k soutěži naleznete v přiložených pravidlech zde:

Přehled provedených aplikací v soutěžním ročníku 2018:

Výsledky soutěže v roce 2018:


Přehled zastoupení plodin v jednotlivých letech:

2018

  • Ozimá pšenice – 62 zadání
  • Jarní pšenice – 1 zadání
  • Ozimý ječmen – 6 zadání
  • Jarní ječmen – 31 zadání

2017

  • Ozimá pšenice – 68 zadání
  • Jarní pšenice – 1 zadání
  • Ozimý ječmen – 5 zadání
  • Jarní ječmen – 34 zadání