Přihlásit se

AF ZORA

První evropská odrůda ozimé pšenice s černě zbarveným zrnem.

Odrůda AF Zora je pekařská (kvalita B) středně raná odrůda určená pro speciální využití. Rostlina je na povrchu kryta silným voskovým povlakem. Má velké zrno. Objemový výtěžnost pečiva vysoká, obsah dusíkatých látek vysoký, hodnota Zelenyho testu nízká, vaznost mouky středně vysoká, hodnota čísla poklesu středně vysoká, objemová hmotnost zrna středně vysoká až nízká.  

Rostliny jsou středně vysoké až vysoké, středně odnožující, vyžaduje použití morforegulátorů na zpevnění a zkrácení délky stébla. Výnos zrna při pěstování v režimu ekologického zemědělství je nízký. Při pěstování v konvenčním režimu pěstování na úrovni odrůdy Annie. Je odolná vůči vymrzání (na úrovni odrůdy Bohemia).

Doporučuje se setí v agrotechnické lhůtě a běžný výsevek. Odrůda vyžaduje ošetření proti houbovým chorobám a proti poléhání.

Černé zabarvení zrna způsobeno kombinací genů pro purpurový perikarp a genu Ba2 pro modrý aleuron. To umožnilo dosáhnout vysoký obsah anthokyanů v zrnu, které jsou pokládány za významné látky s antioxidačním účinkem. Snižují obsah volných radikálů v tělech konzumentů. Pro svůj obsah anthokyanů je odrůda využitelná pro specifické potravinářské a krmné účely.

Předností odrůdy je vysokým obsah anthokyanů v zrnu a vysoký obsah dusíkatých látek v zrnu, nedostatkem je nízký výnos zrna a nízká objemová hmotnost zrna

Odrůdu doporučujeme vysévat v agrotechnickém termínu, poskytuje dobré výsledky i v pozdnějších výsevech. Nedoporučuje se pěstovat po horší předplodině, doporučuje se obvyklý výsevek pro danou lokalitu. Odrůda vyžaduje ošetření proti poléhání a proti houbovým chorobám.

AF Zora podrobně

Původ: (Skoprion × Bohemia) × (Indigo × Bohemia)

Vlastník odrůdy: Agrotest fyto s.r.o.

Kontakt: Agrotest fyto, s.r.o. - Ing. Petr Martinek, CSc., martinek@vukrom.cz

Odrůda vznikla za finanční podpory MZe - institucionální podpora DKRVO (RO1118) a výzkumného projektu č. QK1910343.