Přihlásit se

Ročník 2013

21/2013/1

Sedláčková Irena - Polišenská Ivana:
Změny obsahu deoxynivalenolu v průběhu sladování.
Obilnářské listy, 21, 2013, 1, 3-5. ISSN 1212-138X

Na plevele v obilninách jsou již čtvrtým rokem nejlepší Huricane a Mustang forte.
Obilnářské listy, 21, 2013, 1, 5-7. ISSN 1212-138X

Spáčilová Václava:
Účinnost herbicidů s různým mechanismem účinku aplikovaných v kapalném hnojivu DAM 390, vliv N hnojení na růst, výnos a kvalitativní parametry pšenice ozimé a konkurenční vliv plevelů.
Obilnářské listy, 21, 2013, 1, 8-14. ISSN 1212-138X

Benada Jaroslav:
Odolnost révy vinné proti peronospoře (Plasmopara viticola) z hlediska redoxních potenciálů.
The resistance of grape vine against dowwny mildew (Plasmopara viticola) from the point of redox potentials
Obilnářské listy, 21, 2013, 1, 14-16. ISSN 1212-138X

Polišenská Ivana - Jirsa Ondřej:
Kontaminace ovsa fuzáriovými mykotoxiny a její původci.
Contamination of oats by Fusarium mycotoxins and occurence of their producers
Obilnářské listy, 21, 2013, 1, 18-21. ISSN 1212-138X

Mezinárodní soutěžní srovnání pěstebních technologií ozimé pšenice a jarního ječmene - Kroměříž 2013.
Obilnářské listy, 21, 2013, 1, 22-23. ISSN 1212-138X


21/2013/2

Nesvadba Zdeněk - Špunar Jaroslav - Kadlíková Michaela:
Fabian - novinka v sortimentu dvouřadých ozimých ječmenů
Fabian - a novelty in the collection of two-row winter barley varieties
Obilnářské listy, 21, 2013, 2, 27-29. ISSN 1212-138X

Spitzer Tomáš - Bílovský Jan - Spitzerová Dagmar:
Vliv směru větru na nálet stonkových krytonosců Ceutorhynchus pallidactylus (CEURQU) a Ceutorhynchus napi (CEUTNA) do porostu řepky
Influence of wind direction on air raid of stem weevils Ceutorhynchus pallidactylus (CEURQU) and Ceutorhynchus napi (CEUTNA) in the stand of oilseed rape
Obilnářské listy, 21, 2013, 2, 30-32. ISSN 1212-138X

Nicogan - Sulcogan. Řešení pro suché jaro v kukuřici
Obilnářské listy, 21, 2013, 2, 34. ISSN 1212-138X

Jirsa Ondřej - Polišenská Ivana - Palík Slavoj - Sedláčková Irena
Kvalita potravinářských obilovin 2012
Quality of food cereals from the harvest 2012
Obilnářské listy, 21, 2013, 2, 35-39. ISSN: 1212-138X

Váňová Marie - Polišenská Ivana - Jirsa Ondřej - Sedláčková Irena
Výnos a kvalita ječmene pěstovaného po obilovině a kukuřici ve sklizni 2012
Yield and quality of spring barley grown after cereals and maize from harvest 2012
Obilnářské listy, 21, 2013, 2, 40-45. ISSN: 1212-138X

Jak ošetřit obilniny proti chorobám v letošní sezóně?
Obilnářské listy, 21, 2013, 2, 46-47. ISSN: 1212-138X


21/2013/3-4

Tvarůžek Ludvík:
Srovnání efektivity použití fungicidů v odrůdové kolekci ozimé pšenice v ročníku 2012/2013.
Obilnářské listy, 21, 2013, 3-4, 51-57. ISSN: 1212-138X

Marečková Jitka:
Bizon - nový přípravek pro ošetření obilnin.
Obilnářské listy, 21, 2013, 3-4, 58. ISSN 1212-138X

Tyšer Luděk - Kolářová Michaela:
Spektrum plevelů v ozimých obilninách v režimu ekologického hospodaření.
Obilnářské listy, 21, 2013, 3-4, 59-61 ISSN 1212-138X

Matušinsky Pavel - Váňová Marie - Polišenská Ivana - Spitzerová Dagmar - Janeček Miloslav - Smutný Vladimír:
Nepřímá opatření k omezení výskytu klasových fuzarióz u obilovin.
Obilnářské listy, 21, 2013, 3-4, 62-64.. ISSN: 1212-138X

Eliášová M. - Ošťádalová Martina - Čáslavková P. - Bartl P. - Tremlová Bohuslava - Pokorná J.:
Vliv přídavku ječných krup na vybrané nutriční a jakostní parametry celozrnného pečiva.
Obilnářské listy, 21, 2013, 3-4, 65-69. ISSN: 1212-138X

Pokorný Eduard - Denešová Olga - Spáčilová Václava - Bílovský Jan - Podešvová Jitka:
Pravidelné ročníkové teplotní a srážkové fluktuace v oblasti Kroměřížska.
Obilnářské listy, 21, 2013, 3-4, 69-72. ISSN: 1212-138X

Kučerová J. - Brtnický Martin:
Sledování vybraných parametrů biologických a fyzikálních vlastností půd na lokalitách Žďárských vrchů.
Obilnářské listy, 21, 2013, 3-4, 72-75. ISSN: 1212-138X

Bartl P. - Tremlová Bohuslava - Ošťádalová Martina - Čáslavková P.:
Stanovení anthokyanů v pšenicích s purpurově a modře zabarveným zrnem.
Obilnářské listy, 21, 2013, 3-4, 75-77. ISSN: 1212-138X

Kroftová Věra:
Osobnosti zemědělského výzkumu v Kroměříži.
Dr. Ing. Pavel Škopík, CSc. (1923-2013), ředitel Výzkumného ústavu obilnářského v letech 1957-1970.
Prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. (1934-2013) a jeho působení ve Výzkumném ústavu obilnářském v letech 1958-1976.    
Obilnářské listy, 21, 2013, 3-4, 78-79. ISSN 1212-138X