Přihlásit se

FABIAN

Ozimí dvouřadý ječmen

Právně chráněná odrůda registrovaná v roce 2011, registrace zrušena 2019. Původ křížení: Ladoga × Vanessa. V oficiálních státních zkouškách dosáhla velmi vysokého výnosu ve variantě se zvýšenou intenzitou pěstování. V podmínkách s nízkou intenzitou pěstování byl výnos odrůdy Fabian střední. Fabian je odrůda polopozdní až pozdní s délkou vegetační doby na úrovni kontrolní odrůdy Wintmalt. Rostliny jsou středně vysoké, je středně odolná proti poléhání a lámavosti stébla. Je velmi odolná vůči padlí travnímu. Tato odolnost je podmíněna geny Mla6, Mla14 a Ml(Ln). Je odolná k vyzimování a má velmi dobrou jarní regenerační schopnost. Má velké žluté zrno, které je vyrovnané, podíl předního zrna je vysoký. Hmotnost tisíce zrn je velmi vysoká (v průměru tří let = 52 g).

FABIAN se vyznačuje střední odolností proti napadení komplexem hnědých skvrnitostí (Pyrenophora teres, Cochliobolus sativus), střední odolností proti rhynchosporiové skvrnitosti (Rhynchosporium secalis) a střední odolností proti rzi ječné (Puccinia hordei). Výnos zrna v ošetřené variantě v rámci sortimentu dvouřadých odrůd je vysoký. Předností odrůdy je její velmi vysoká úroveň přezimování a odolnost k padlí travnímu v celém sortimentu registrovaných odrůd dvouřadého ozimého ječmene v České republice. Je vhodné zařazovat odrůdu Fabian po lepších předplodinách (ozimá řepka, luskoviny) a setí provádět v agrotechnické lhůtě pro daný výrobní typ, obvykle od 15. do 30. září. Setí před 10. zářím a po 5. říjnu je nevhodné. Je doporučován výsevek v rozmezí 3,5 až 4,5 mil. klíčivých zrn na hektar. Při bezorebném setí je vyšší riziko šíření chorob přenosných na rostlinných zbytcích (především skvrnitostí), na výdrolech (virózy, rzi, padlí) a přenašečů viróz. Doporučené jsou dělené dávky dusíku (celkem 60–100 kg.ha-1). Morforegulátory je nezbytné volit s ohledem na stav porostu a vývoj počasí.

Původ:

Ladoga x Vanessa

Držitel šlechtitelských práv:

Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž

Množitel: Hanácká osiva, s.r.o., Vyškov