Přihlásit se

Ročník 2005

13/2005/1

VÁŇOVÁ, Marie - BENADA, Jaroslav - MATUŠINSKY, Pavel
Rozšíření mazlavých snětí.
(Occurrence of bunts /Tilletia - spp./)
Obilnářské listy, 13, 2005, 1, s.1-4

DRAHORÁD, Josef
Zkoušení mořidel osiva jarního ječmene v letech 2003 a 2004.
Obilnářské listy, 13, 2005, 1, s.6-7

ŠPUNAR, Jaroslav - STŘALKOVÁ, Radomíra
Dlouhodobé srovnání pěstování ječmene v ČR, současný stav a perspektivy.
(Long-term comparison of barley growing in the Czech Republic, present state and prospects)
Obilnářské listy, 13, 2005, 1, s.8-10

ŠIPEK, Josef
S ochranou ozimů proti plevelům je třeba začít včas
Obilnářské listy, 13, 2005, 1, s.12-13

BUREŠOVÁ, Iva - PALÍK, Slavoj
Jakost potravinářské pšenice 2004.
(Quality of bread wheat in 2004)
Obilnářské listy, 13, 2005, 1, s.13-15

SCHMIEDL, Robert
Nový herbicidní box "ARKEM + CZ-600" určený pro jarní ošetření Vašich porostů pšenic a ječmenů od firmy DuPont.
Obilnářské listy, 13, 2005, 1, s.16

SVOBODA, Lukáš
Goltix Top - inovované doporučení pro použití v roce 2005.
Obilnářské listy, 13, 2005, 1, s.18-20

SUCHÁNEK, Josef
Sekator - razantní střih všech významných dvouděložných plevelů na jaře.
Obilnářské listy, 13, 2005, 1, s.21


13/2005/2

MÍŠA, Petr
Korekce výživového stavu jarního ječmene v průběhu vegetace listovými hnojivy.
(Correction of spring barley nutrition status with foliar fertilizers during the growing season)
Obilnářské listy, 13, 2005, 2, s.25-27

JŮZA, Lubomír
Ochrana obilnin proti chorobám.
Obilnářské listy, 13, 2005, 2, s.28

PEZA, Zdeněk
Praktické uplatnění speciálních hnojiv Cupran a Zinran.
Obilnářské listy, 13, 2005, 2, s.31

MINAŘÍKOVÁ, Věra - LEJŠOVÁ, Leona
Reakce odrůd jarního ječmene vůči síťové skvrnitosti v lokalitě Kroměříž (2003 - 2004) a detekce tohoto patogena pomocí specifických márkrů.
(Reaction of spring barley cultivars to net blotch at Kroměříž /2003-2004/and detection of this pathogen using specific markers)
Obilnářské listy, 13, 2005, 2, s.32-34

BAGAR, Martin
Starosti se zavíječem kukuřičným ponechejte vosičkám.
Obilnářské listy, 13, 2005, 2, s.35-36

PALÍK, Slavoj - BUREŠOVÁ, Iva - JAKOBE, Petr
Kde cíleně pěstovat potravinářské obilí?.
(Where to grow cereals for food purposes?)
Obilnářské listy, 13, 2005, 2, s.37-40

VAŠEK, Jiří
Lintur 70 WG - optimální řešení pro bezplevelné obilniny.
Obilnářské listy, 13, 2005, 2, s.41,43

ČECH, Vladimír
Jarní ječmen - ochrana proti dvouděložným plevelům.
Obilnářské listy, 13, 2005, 2, s.44

SCHMIEDL, Robert
Efektivní použití osvědčeného fungicidu ALERT S proti chorobám pat stébel, listovým skvrnitostem, rzím a padlí travnímu v ozimé pšenici ve fázi počátku sloupkování.
Obilnářské listy, 13, 2005, 2, s.45

ORT, Petr
Proline 250 EC - fungicid nejvyšší třídy.
Obilnářské listy, 13, 2005, 2, s.46-47


13/2005/3

POLIŠENSKÁ, Ivana
Limity EU pro obsah fuzáriových mykotoxinů v obilovinách a situace v ČR.
(EU limits for Fusarium mycotoxins content in cereals and the state in the Czech Republic)
Obilnářské listy, 13, 2005, 3, s.49-51

SERDAHELY, Peter
Budete letos skladovat obilí ve svých skladech?
Obilnářské listy, 13, 2005, 3, s.52

VÁŇOVÁ, Marie - MATUŠINSKY, Pavel
Choroby pat stébel v časném jaru a jejich následný vývoj.
(Stem-base diseases in early spring and their further development)
Obilnářské listy, 13, 2005, 3, s.53-56

BAŠTA, Jaroslav
Acanto - strobilurin nové generace pro časnou aplikaci.
Obilnářské listy, 13, 2005, 3, s.56-58

KLEM, Karel - TVARŮŽEK, Ludvík
Klasové fuzariózy na pšenici - rizika infekce a možnosti ochrany.
(Fusarium head blight in wheat - infection risks and protection possibilities)
Obilnářské listy, 13, 2005, 3, s.59-61

TVARŮŽEK, Ludvík
Reakce ozimé pšenice na ošetření fungicidy ve výsledcích pokusů s přípravky firmy Du Pont.
(Responses of winter wheat to fungicide treatments in experiments with Du Pont firm products)
Obilnářské listy, 13, 2005, 3, s.62-64

SVOBODA, Lukáš
Bumper Super - správné načasování aplikace v systému fungicidního ošetření ozimých obilnin.
Obilnářské listy, 13, 2005, 3, s.65-66

STŘALKOVÁ, Radomíra - POKORNÝ, Eduard - PODEŠVOVÁ, Jitka - ŠABATA, Jiří
Potenciální nitrifikace půdy v monokultuře pšenice ozimé.
(Potential soil nitrification in winter wheat continuous cropping)
Obilnářské listy, 13, 2005, 3, s.67-68

ORT, Petr
Možnosti fungicidní ochrany obilnin s přípravky firmy Bayer CropScience.
Obilnářské listy, 13, 2005, 3, s.70-71


13/2005/4

ŠPUNAR, Jaroslav - NESVADBA, Zdeněk - FISCHBECK, Gerhardt
Pěstování a šlechtění obilovin v 15 tehdejších členských zemích EU a České republice do roku 2004.
(Cereal growing and breeding in 15 original EU countries and the Czech Republic by 2004)
Obilnářské listy, 13, 2005, 4, s.73-76

HRUŠKOVÁ, Marie - ŠVEC, Ivan - JIRSA, Ondřej - VÁŇOVÁ, Marie - PALÍK, Slavoj - KLEM, Karel
Vliv režimů pěstování na technologickou jakost vybraných odrůd potravinářské pšenice (lokalita Kroměříž, sklizeň 2004).
(Effect of growing regimes on breadmaking quality in selected wheat cultivars /location Kroměříž, 2004 harvest/)
Obilnářské listy, 13, 2005, 4, s.76-80

POSPÍŠIL, Antonín - SOUČEK, Antonín
AGROKROM GIS. začínáme pracovat s mapami. III. Uživatelská grafika.
(AGROKROM GIS, we begin to work with maps. III. User´s graphics)
Obilnářské listy, 13, 2005, 4, s.81-84

POLIŠENSKÁ, Ivana
Zásady správné zemědělské a výrobní praxe z hlediska redukce obsahu fuzáriových mykotoxinů v obilovinách - doporučení Evropské komise.
(Principles of good agricultural and manufacturing practice considering reduction in Fusarium mycotoxin content in cereal crops - European Commission recommendation)
Obilnářské listy, 13, 2005, 4, s.86-87

MÜLLER, Oldřich
Nové registrované odrůdy pšenice.
(New registered cultivars of wheat)
Obilnářské listy, 13, 2005, 4, s.89-92


13/2005/5

TVARŮŽEK, Ludvík - HORÁKOVÁ, Pavla
Analýza rozšíření braničnatky pšeničné [Mycosphaerella graminicola (Fuck) Schröt., anamorfní stadium Septoria tritici Rob. ex Desm.] na území České republiky v letech 2002 - 2005.
(Analysis of occurrence of Septoria leaf blotch [Mycosphaerella graminicola /Fuck/ Schröt., anamorph stage Septoria tritici Rob. ex Desm.] in the Czech Republic in 2002-2005)
Obilnářské listy, 13, 2005, 5, s.93-99

KROFTOVÁ, Věra
Informace bojují proti hladu.
(Information fights against hunger)
Obilnářské listy, 13, 2005, 5, s.100-102

STŘALKOVÁ, Radomíra - POKORNÝ, Eduard - PODEŠVOVÁ, Jitka - ŠABATA, Jiří
Potenciální nitrifikace půdy v monokultuře ječmene jarního.
(Potential soil nitrification in spring barley continuous cropping)
Obilnářské listy, 13, 2005, 5, s.105-108


13/2005/6

KLEM, Karel - POLIŠENSKÁ, Ivana - SPÁČILOVÁ, Václava - BABUŠNÍK, Jiří
Rezidua herbicidů v půdě - vliv půdních vlastností, zpracování půdy a předplodiny.
(Herbicide residues in soil - effects of soil properties, soil tillage and previous crop)
Obilnářské listy, 13, 2005, 6, s.109-114

POLIŠENSKÁ, Ivana
Konference "Jakost obilovin 2005" v Kroměříži.
(The conference "Quality of Cereals in 2005" in Kroměříž)
Obilnářské listy, 13, 2005, 6, s.114-116

MÜLLER, Oldřich
Nové odrůdy jarní pšenice.
(New cultivars of spring wheat)
Obilnářské listy, 13, 2005, 6, s.116-117

ŠPUNAR, Jaroslav - NESVADBA, Zdeněk - FISCHBECK, Gerhardt
Pěstování a šlechtění obilovin v České republice a 15 členských zemích EU.
(Cereal growing and breeding in the Czech Republic and 15 EU countries)
Obilnářské listy, 13, 2005, 6, s.118-120

STŘALKOVÁ, Radomíra - PODEŠVOVÁ, Jitka - ŠABATA, Jiří
Distribuce kořenové biomasy v ornici u pšenice ozimé a ječmene jarního.
(Root biomass distribution in winter wheat and spring barley in topsoil)
Obilnářské listy, 13, 2005, 6, s.121-123

SVOBODA, Lukáš
Protugan Super - novinka v portfoliu společnosti Agrovita spol. s.r.o.
Obilnářské listy, 13, 2005, 6, s.123