Přihlásit se

Zkoušky EPPO GEP

Nabízíme provádění akreditovaných zkoušek za účelem zjišťování biologické účinnosti přípravků na ochranu rostlin dle metodik EPPO – GEP

Společnost Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.,  - oddělení ochrany rostlin a agrotechniky se kromě jiných aktivit zabývá zjišťováním biologické účinnosti přípravků na ochranu rostlin v souladu se zásadami správné pokusnické praxe (Good Experimental Praktice - GEP) podle požadavků Směrnice 91/414/EHS ve znění Směrnice 93/71/ES) pro účely registrace přípravků na ochranu rostlin.

Pokusy jsou zakládány a vedeny podle metodik EPPO.

U polních plodin (pšenice, ječmen, žito, mák, kukuřice, řepka, slunečnice, cukrovka) a trvalých kultur (vinice, jabloně) je zkoušení prováděno s mořidly, herbicidy, fungicidy, insekticidy, regulátory růstu a dalšími přípravky.

Dlouholetá zkušenost v polním pokusnictví spolu s odbornými pracovníky dávají dobrý základ pro zajištění kvalitních služeb pro zákazníky.

  • Vedoucí oddělení akreditovaného pracoviště GEP:  Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek
  • Zástupce vedoucího: RNDr. Tomáš Spitzer, Ph.D.

Osvědčení GEP