Přihlásit se

Prestižní ocenění ZLATÝ KLAS S KYTIČKOU

Pot barley – obilky bezpluchého ječmene jarního s vysokým obsahem beta-glukanů“

Ve dnech 23. - 28. srpna 2018 proběhl na výstavišti v Českých Budějovicích 45. Ročník mezinárodního agrosalonu ZEMĚ ŽIVITELKA. Na letošním ročníku nechyběla ani expozice Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o. a jeho dceřiné společnosti Agrotest fyto, s.r.o. Prestižní ocenění ZLATÝ KLAS S KYTIČKOU (udělované v případě potravinářských výrobků za mimořádné kvalitativní parametry a vlastnosti) získal exponát Pot barley – obilky bezpluchého ječmene jarního s vysokým obsahem beta-glukanů.

„Pot barley“ je jednosložkový produkt vyrobený ze zrna speciální odrůdy bezpluchého jarního ječmene AF Cesar (vyšlechtěné ve společnosti Agrotest fyto, s.r.o.), využívá její specifické vlastnosti, zejména vysoký obsah rozpustné vlákniny, reprezentovaný v tomto případě neškrobovými polysacharidy beta-glukany. Podle vyjádření odborné hodnotitelské komise „výrobek rozšiřuje sortiment cereálních produktů s vysokou nutriční hodnotou“ a „jedná se o výrobek, který je v této kategorii na českém trhu jedinečný“.

Výsledku bylo dosaženo za využití institucionální podpory na DKRVO (MZE-RO1118) a v rámci řešení projektu CK TAČR TE0200177 v součinnosti s Agronomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně.

Více o výrobku Pot barley

 

Zpět na seznam článků