Přihlásit se

Ročník 2006

14/2006/1

KLEM, Karel - BABUŠNÍK, Jiří
Regulátory růstu v jarním ječmeni.
(Growth regulators in spring barley)
Obilnářské listy, 14, 2006, 1, s.1-7

PORTYCH, Petr
Velké plochy ozimých obilnin budou potřebovat ošetření proti plevelům.
Obilnářské listy, 14, 2006, 1, s.8-10

STŘALKOVÁ, Radomíra - PODEŠVOVÁ, Jitka - LECIANOVÁ, Eva
Dynamika nitrátového dusíku v půdě u pšenice ozimé a ječmene jarního.
(Dynamics of soil nitrate nitrogen in winter wheat and spring barley)
Obilnářské listy, 14, 2006, 1, s.10-13

SVOBODA, Lukáš
Protugan Super - novinka pro časně jarní ošetření všech ozimých obilnin.
Obilnářské listy, 14, 2006, 1, s.13-14

POLIŠENSKÁ, Ivana
Konference BCPC (Britské rady pro ochranu rostlin) 2005 ve Velké Británii.
(British Crop Protection Conference 2005 in Great Britain)
Obilnářské listy, 14, 2006, 1, s.16-17

BAGAR, Martin
Napadení kukuřice zavíječem bylo v loňském roce extrémně vysoké. Je třeba s tím počítat.
Obilnářské listy, 14, 2006, 1, s.17

SUCHÁNEK, Josef
Nová řešení trávovitých plevelů v pšenici pro jaro 2006.
Obilnářské listy, 14, 2006, 1, s.18


14/2006/2

TVARŮŽEK, Ludvík
Účinnost fungicidů proti chorobám pšenice ozimé . I. Padlí travní (Blumeria graminis v. tritici).
(Fungicide efficacy on winter wheat diseases. I. Powdery mildew /Blumeria graminis v. tritici/)
Obilnářské listy, 14, 2006, 2, 21-22, 24

VOKŘÁL, Michal
Moddus - podporuje, zkracuje a zesiluje obilniny.
Obilnářské listy, 14, 2006, 2, s.26

DENEŠOVÁ, Olga - STŘALKOVÁ, Radomíra - PODEŠVOVÁ, Jitka - POKORNÝ, Eduard
Změny kvality humusu a biologické aktivity diagnostikují poruchy půdy.
(Changes in humus quality and biological activity diagnose soil disturbance)
Obilnářské listy, 14, 2006, 2, s.28-30

kolektiv Sumi Agro Czech s.r.o.
Fungicidní balíček "Profti(t) pro profitabilní a profesionální ochranu ozimých obilovin.
Obilnářské listy, 14, 2006, 2, s.31

ŠTĚRBA, Bohumil
Představení nového fungicidu Talius v otázkách a odpovědích.
Obilnářské listy, 14, 2006, 2, s.32,34

MILOTOVÁ, Jarmila
Současná odrůdová skladba jarního ječmene.
(Current spring barley assortment)
Obilnářské listy, 14, 2006, 2, s.34-37

VÁŇOVÁ, Marie - HRUŠKOVÁ, Marie - KLEM, Karel - PALÍK, Slavoj - BUREŠOVÁ, Iva - JIRSA, Ondřej
Vliv intenzity pěstování na výnos a analytické parametry jakosti zrna pšenice v letech 2004 a 2005.
(Effect of growing intensity on yield and quality parameters of wheat grain in 2004 and 2005)
Obilnářské listy, 14, 2006, 2, s.38-41

BROM, Milan - ČECH, Vladimír
Jarní ošetření obilnin proti dvouděložným plevelům.
Obilnářské listy, 14, 2006, 2, s.42


14/2006/3

TVARŮŽEK, Ludvík
Účinnost fungicidů proti chorobám pšenice ozimé. II. listové skvrnitosti a rez pšeničná.
(Fungicide efficacy against winter wheat diseases. II. leaf spots and leaf rust)
Obilnářské listy, 14, 2006, 3, s.45-48

POLIŠENSKÁ, Ivana
Vliv skladování na obsah mykotoxinů v obilovinách.
(Storage effects on mycotoxin concentration in cereals)
Obilnářské listy, 14, 2006, 3, s.49-51

SPITZER, Tomáš
Fungicidní ochrana slunečnice.
(Fungicidal control in sunflower)
Obilnářské listy, 14, 2006, 3, s.52-53

KOPECKÝ, Petr
CHARISMA XL - systém fungicidní ochrany pšenice a ječmene proti listovým a klasovým chorobám.
Obilnářské listy, 14, 2006, 3, s.54

HRUŠKOVÁ, Marie - VÁŇOVÁ, Marie - ŠVEC, Ivan - JIRSA, Ondřej - KLEM, Karel - PALÍK, Slavoj
Vliv intenzity a ročníku pěstování na technologické parametry vybraných odrůd potravinářské pšenice.
(Effect of growing intensity and crop year on breadmaking parameters in selected bread wheat cultivars)
Obilnářské listy, 14, 2006, 3, s.56-59

STŘALKOVÁ, Radomíra - PODEŠVOVÁ, Jitka - SVOBODOVÁ, Ilona - LECIÁNOVÁ, Eva
Půdní a klimatické podmínky pro růst a vývoj pšenice ozimé v jarním období.
(Soil and climatic conditions for growth and development of winter wheat in a spring period)
Obilnářské listy, 14, 2006, 3, s.60-63

CHALÁS, Róbert
Škůdci jsou v obilninách každý rok.
Obilnářské listy, 14, 2006, 3, s.63

CHALÁS, Róbert
Jak na přerostlé plevele obilnin?
Obilnářské listy, 14, 2006, 3, s.64

MATUŠINSKY, Pavel
Molekulární metody ve fytopatologii.
(Molecular techniques in phytopathology)
Obilnářské listy, 14, 2006, 3, s.65-66

ORT, Petr
Proline a ochrana obilnin proti klasovým fuzáriím.
Obilnářské listy, 14, 2006, 3, s.67


14/2006/4

PALÍK, Slavoj - BENADA, Jaroslav - MARTINEK, Petr - VACULOVÁ, Kateřina - TICHÝ, František
Porostlost zrna a kvalita obilovin ze sklizně 2006.
(Grain sprouting and cereal quality from the 2006 harvest)
Obilnářské listy, 14, 2006, 4, s.69-71

BROM, Milan - ČECH, Vladimír
GLEAN 75 WG a BALANCE. Ekonomická a vysoce účinná regulace plevelů ozimých obilnin.
Obilnářské listy, 14, 2006, 4, s.72-74

MÜLLER, Oldřich
Perspektiva hybridních odrůd pšenice v ČR.
(Prospects of hybrid wheat cultivars in the Czech Republic)
Obilnářské listy, 14, 2006, 4, s.75

STŘALKOVÁ, Radomíra - PODEŠVOVÁ, Jitka - SVOBODOVÁ, Ilona - LECIÁNOVÁ, Eva
Vliv půdních a klimatických podmínek ročníku 2006 na vývoj porostů obilnin.
(Effects of soil and climatic conditions on cereal crop development in 2006)
Obilnářské listy, 14, 2006, 4, s.76-81

NESVADBA, Zdeněk - ŠPUNAR, Jaroslav
Zhodnocení výsledků pokusu SDO s ozimým ječmenem na lokalitě Kroměříž v ročníku 2005-2006 a vyvození závěrů pro praxi.
(Evaluation of results of the trial with winter barley /List of Recommended Varieties/ at the Kroměříž location in 2005-2006 and drawing conclusions for farmers)
Obilnářské listy, 14, 2006, 4, s.82-84


14/2006/5-6

BUREŠOVÁ, Iva - PALÍK, Slavoj
Kvalita potravinářských obilovin ze sklizně 2006.
(Quality of food cereals from the 2006 harvest)
Obilnářské listy, 14, 2006, 5-6, s.85-88

POLIŠENSKÁ, Ivana - NESVADBA, Zdeněk - VÁŇOVÁ, Marie
9. evropský seminář o fuzáriích.
(9th European Fusarium Seminar)
Obilnářské listy, 14, 2006, 5-6, s.88-90

KLEM, Karel - BABUŠNÍK, Jiří
Intenzivní pěstování sladovnického ječmene - opatření v průběhu vegetace.
(High-input growing of malting barley - measures during the growing season)
Obilnářské listy, 14, 2006, 5-6, s.91-95

ŠPUNAROVÁ, Marie - ŠPUNAR, Jaroslav - NESVADBA, Zdeněk
Vývoj požadavků při šlechtění kvalitních odrůd jarního sladovnického ječmene.
(A trend of requirements for breeding high-quality cultivars of spring malting barley)
Obilnářské listy, 14, 2006, 5-6, s.96-97

SOUČEK, Antonín
Do programu Interreg IIIC jsou zapojeny i regiony z České republiky.
(The program Interreg IIIC associates also regions from the Czech Republic)
Obilnářské listy, 14, 2006, 5-6, s.98-99

STŘALKOVÁ, Radomíra - POKORNÝ, Eduard - PODEŠVOVÁ, Jitka
Obsah nitrátového dusíku v půdě pro pšenici ozimou po jetelovině v podzimním období.
(Nitrate nitrogen content in soil for winter wheat following clover crops in the autumn period)
Obilnářské listy, 14, 2006, 5-6, s.100-101

STŘALKOVÁ, Radomíra - ŠABATA, Jiří - PODEŠVOVÁ, Jitka
Zamyšlení nad odkazem Františka Skopalíka.
(Contemplation on František Skopalík´s legacy)
Obilnářské listy, 14, 2006, 5-6, s. 101-102

TVARŮŽEK, Ludvík
Účinnost fungicidů proti chorobám pšenice ozimé. III. klasová fuzária (Fusarium spp.).
(Efficacy of fungicides against diseases in winter wheat. III Fusarium head blight /Fusarium spp./)
Obilnářské listy, 14, 2006, 5-6, s.103-104