Přihlásit se

Software

Poradenská pomůcka - „program SLAD“

Program SLAD slouží k podpoře rozhodování pěstitelů jarního sladovnického ječmene ve významných bodech pěstební technologie. Cílem zde navrhovaných pěstitelských opatření je dosažení nadprůměrného výnosu a požadované sladovnické kvality zrna.

Program byl původně vytvořen v rámci podpůrného programu 9.F.g. Metodická činnost k podpoře zemědělského poradenského systému Ministerstva zemědělství, týmem odborníků z Agrotestu fyto, s.r.o., Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s. r. o. a Mendelovy univerzity v Brně. Na základě výsledků aktuálních výzkumných projektů je průběžně aktualizován, poslední aktualizace proběhla v roce 2016.

Informace o programu PDF (131 kB)

program SLAD  - zde si můžete volně stáhnout program, aktualizován na základě výsledků v roce 2016 (1,5 MB)