Přihlásit se

Řídící struktura

Vedení společnosti:

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada.

Statutárními orgány společnosti jsou jednatelé:

Ing. Petr Míša, Ph.D., MBA, jednatel - ředitel společnosti

Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek, jednatel

RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D., jednatelka

Představitel systému řízení jakosti:

RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D.

Manažer systému řízení jakosti:

Ing. Irena Sedláčková

Asistentka:

Petra Horsáková

 

 

Vedoucí pracovišť:

Pracoviště

Vedoucí

Zástupce vedoucího

 Ekonomické oddělení

 Ing. Milada Otýpková

 Ing. Jana Cupáková

 Technické oddělení

 Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek

 Radka Šestáková

 Akreditované pracoviště GEP

 Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek

 RNDr. Tomáš Spitzer, Ph.D.

 Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1463   

 RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D.

 Ing. Irena Sedláčková

 Oddělení ochrany rostlin a agrotechniky

 Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek

 Ing. Simona Růžková

 Oddělení genetiky a šlechtění

 Ing. Kateřina Vaculová, CSc.

 Ing. Marta Zavřelová, Ph.D.

 Oddělení kvality zrna

 RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D.

 Ing. Irena Sedláčková

 Knihovna

 Mgr. Věra Kroftová

 

 Provoz zem. výroby firmy Agrotrial, s.r.o.

 Ing. Roman Vrbíček

 Netopilová Božena

 Oddělení poradenství v oboru rostlinné výroby

 Ing. Drahomír Rygál