Přihlásit se

Ročník 2004

12/2004/1

Tvarůžek, Ludvík - Horáková, Pavla:
Časný jarní výskyt braničnatky pšeničné v letech 2002-2003 - možné příčiny, rizika a způsoby ochrany.(Early spring incidence of Septoria leaf blotch in 2002-2003 - potential causes, risks and protection methods)
Obilnářské listy, 12, 2004, 1, 1-4.

Polišenská, Ivana:
Konference "Jakost obilovin 2003" v Kroměříži. (The conference "Quality of Cereal Crops in 2003" in Kroměříž)
Obilnářské listy, 12, 2004, 1, 4.

Burešová, Iva - Palík, Slavoj:
Hodnocení potravinářské jakosti pšenice a žita ze sklizně roku 2003. (Evaluation of breadmaking quality in wheat and rye from the 2003 harvest)
Obilnářské listy, 12, 2004, 1, 5-7.

Denešová, Olga - Pokorný, Eduard - Střalková, Radomíra - Podešvová, Jitka:
Ing. Vladimír Bezděk, CSc. odešel. (Ing. Vladimír Bezděk, CSc. passed away)
Obilnářské listy, 12, 2004, 1, 8.

Souček, Antonín - Pospíšil, Antonín:
AGROKROM GIS : Začínáme pracovat s mapami II. (AGROKROM GIS. We begin to work with maps II)
Obilnářské listy, 12, 2004, 1, 9-16.

Bagar, Martin:
Ochrana kukuřice před zavíječem
Obilnářské listy, 12, 2004, 1, 8,17.

Prokeš, Josef:
Jakost ječmene sklizně 2003
Obilnářské listy, 12, 2004, 1, 18-19.

Čapek, Josef:
Informace o pokusech s mořidly u jarního ječmene v roce 2003
Obilnářské listy, 12, 2004, 1, 20-22.

Jůza, Lubomír:
Na hubení svízele přítuly není nikdy pozdě
Obilnářské listy, 12, 2004, 1, 23.


12/2004/2

Váňová, Marie - Klem, Karel
Úspěšné pěstování jarního ječmene pro sladovnické účely je závislé na inovaci pěstebních technologií. (Successful growing of spring barley for malting purposes depends on innovated crop management practices)
Obilnářské listy, 12, 2004, 2, 25-31.

Jůza, Lubomír
Ekonomický program ochrany obilnin proti chorobám
Obilnářské listy, 12, 2004, 2, 32.
ISSN: 1212-138X

Štěrba, Bohumil
Aplikace fungicidu Alert S přináší zdravé porosty ozimé řepky, vyšší výnos a finanční zisk
Obilnářské listy, 12, 2004, 2, 35-36.

Čech, Vladimír
Jak efektivně odplevelit ozimé obiloviny na jaře
Obilnářské listy, 12, 2004, 2, 36-37.

Čech, Vladimír
Jak efektivně odplevelit ozimé obiloviny na jaře
Pospíšil, Antonín - Souček, Antonín
AGROKROM GIS. Parcely, vlastníci a mapy katastru nemovitostí. (AGROKROM GIS. Plots, owners and maps of real estate cadastre)
Obilnářské listy, 12, 2004, 2, 38-41.

Míša, Petr - Křen, Jan - Svobodová, Ilona - Střalková, Radomíra
Stav a ošetření porostů ozimé pšenice a ozimého ječmene v jarním období. (The state and treatment of winter wheat and winter barley stands in the spring period)
Obilnářské listy, 12, 2004, 2, 42-44.

Peza, Zdeněk
Měď - efektivní doplněk výživy intezivně pěstovaných obilnin
Obilnářské listy, 12, 2004, 2, 45.

Peza, Zdeněk:
Vyšší výnos, ale i kvalita sladovnického ječmene
Obilnářské listy, 12, 2004, 2, 48-49.

Svoboda, Lukáš:
Goltix Top - nenahraditelný pomocník v systému pěstování cukrovky
Obilnářské listy, 12, 2004, 2, 50,52.

Ort, Petr:
SFERA 267,5 EC - pohyb v jiných sférách výnosu a kvality
Obilnářské listy, 12, 2004, 2, 53-55.


12/2004/3

Tvarůžek, Ludvík:
Rozhodující fytopatologické skutečnosti letošního jara při pěstování obilnin a volba účinných ochranných zákroků. (Critical phytopathological events in growing cereals in this spring and option of effective protection measures)
Obilnářské listy, 12, 2004, 3, 57-59.

Tvarůžek, Ludvík:
Možnosti použití smáčedla Silwet L-77 při fungicidní ochraně obilnin proti klasovým chorobám. (Possibilities of Silwet L-77 surfactant application in fungicide protection of cereals against ear diseases)
Obilnářské listy, 12, 2004, 3, 60.

Pokorný, Eduard - Denešová, Olga - Střalková, Radomíra - Podešvová, Jitka:
Změny klimatu z pohledu regionálního. (Climatic changes from the regional point of view)
Obilnářské listy, 12, 2004, 3, 64-68.

Svoboda, Lukáš:
Bumper 25 EC, Bumper Super a Mirage 45 EC - zkušenosti a doporučení pro použití fungicidů v ozimé pšenici.
Obilnářské listy, 12, 2004, 3, 69-72.

Ort, Petr:
Horizon 250 EW a nebezpečí fuzarióz klasů obilovin.
Obilnářské listy, 12, 2004, 3, 74-75.


12/2004/4

Střalková, Radomíra - Svobodová, Ilona - Lecianová, Eva - Podešvová, Jitka
Vegetační období obilnin roku 2004 z pohledu půdních procesů. (Vegetation period of cereal crops in 2004 considering soil processes)
Obilnářské listy, 12, 2004, 4, 77-80.

Cvingráf, Josef
Kantor, Treflan 48 EC - část obilnin je vhodné ošetřit proti plevelům již na podzim
Obilnářské listy, 12, 2004, 4, 82.

Kroftová, Věra
Vítězslav Orel: Gregor Mendel a počátky genetiky [recenze knihy]. (Vitězslav Orel: Gregor Mendel and the beginnings of genetics. Book review)
Obilnářské listy, 12, 2004, 4, 83-84.

Čapek, Josef
Mořidla chrání proti chorobám a posilují stabilitu porostu pšenice ozimé - výsledky z pokusů s mořidly v roce 2003
Obilnářské listy, 12, 2004, 4, 85-86,91.

Pospíšil, Antonín - Souček, Antonín
Agrokrom GIS - otázky a odpovědi. (Agrokrom GIS - questions and answers)
Obilnářské listy, 12, 2004, 4, 87-90.

Váňová, Marie
Výskyt chorob na ozimé pšenici v pokusech v roce 2004. (Disease occurrence on winter wheat in the field trials in 2004)
Obilnářské listy, 12, 2004, 4, 92-96.

Mc Cabe, T. - Tvarůžek, Ludvík:
O nových perspektivách použití triazolových fungicidů proti braničnatce pšeničné. (Septoria tritici) [přeloženo a zpracováno]. (New prospects of use of triazole fungicides against Septoria leaf blotch /Septoria tritici/)
Obilnářské listy, 12, 2004, 4, 97.

Palík, Slavoj - Špunar, Jaroslav:
9. mezinárodní symposium o genetice ječmene (IBGS 2004) Brno, 20.-26. června 2004. (9th International Barley Genetics Symposium /IBGS 2004/, Brno, 20-26 June 2004)
Obilnářské listy, 12, 2004, 4, 98-99.


12/2004/5-6

Střalková, Radomíra - Podešvová, Jitka - Šabata, Jiří:
Obsah minerálního dusíku a dynamika nitrifikace v roce 2004. (Mineral nitrogen content and nitrification dynamics in 2004)
Obilnářské listy, 12, 2004, 5-6, 101-105.

Váňová, Marie - Klem, Karel - Babušník, Jiří:
Výnosy ozimé pšenice po předplodině obilovině v letošním roce. (Yields of winter wheat after the cereal previous crop in this year)
Obilnářské listy, 12, 2004, 5-6, 106-110.

Tvarůžek, Ludvík - Si, Lili:
Listové skvrnitosti pšenice z pohledu aktuálního výskytu jejich původců. (Leaf blotches on wheat considering actual occurrence of their causal agents)
Obilnářské listy, 12, 2004, 5-6, 111-116.