Přihlásit se

Ročník 2024

32/2024/1

Tvarůžek, Ludvík - Hambálková, Markéta - Lecianová, Eva - Bleša, Dominik - Růžková, Simona:
Hraboš polní v zorném poli veřejnosti opět po čtyřech letech – stav populace na Moravě a ve Slezsku na počátku roku 2024 a možné postupy jeho regulace The field vole (Microtus arvalis) in the focus of public after four years again – the state of the population in Moravia and Silesia at the beginning of 2024 and possible approaches for its regulation.
Obilnářské listy, 32, 2024, 1, 3-7.
ISSN: 1212-138X

Bleša, Dominik - Matušinsky, Pavel - Tvarůžek, Ludvík:
Srovnání úrovně napadení odrůd ozimé pšenice patogenem Tilletia controversa způsobujícím zakrslou snětivost pšenice Comparison of the infection level of winter wheat varieties by the pathogen Tilletia controversa dwarf bunt of wheat.
Obilnářské listy, 32, 2024, 1, 8-12.
ISSN: 1212-138X

Cvingráf, Josef:
Jak nejlépe odplevelit ozimé obilniny po suchém podzimu?
Obilnářské listy, 32, 2024, 1, 13.
ISSN: 1212-138X

Zavřelová, Marta:
Genetická diverzita vybraných genotypů ovsa podle místa původu v podmínkách vegetačního ročníku 2022
Obilnářské listy, 32, 2024, 1, 14-20.
ISSN: 1212-138X

Spitzer, Tomáš - Polišenská, Ivana - Jirsa, Ondřej:
Vliv technologie pěstování na výnos a sklovitost tvrdé pšenice (Triticum durum) The influence of growing technology on yield and vitreosity of durum wheat (Triticum durum).
Obilnářské listy, 32, 2024, 1, 21_24.
ISSN: 1212-138X

Bleša, Dominik - Matušinsky, Pavel - Polišenská, Ivana - Tvarůžek, Ludvík:
Detekce původců fuzarióz klasů ve vzorcích ze sklizňového ročníku 2023
Obilnářské listy, 32, 2024, 1, 25-29.
ISSN: 1212-138X

Bagar, Martin:
Hodnocení vlivu prostředku FERTIPEN S na zdravotní stav pšenice. Výsledky pokusů ZVÚ Kroměříž a ZS Kluky v roce 2022 a 2023
Obilnářské listy, 32, 2024, 1, 30-31.
ISSN: 1212-138X
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------