Přihlásit se

Ročník 2016

24/2016/1

Tvarůžek, Ludvík - Svačinová, Ivana - Jergl, Zdeněk - Růžková, Simona:
Vliv změny výšky porostu pšenice ozimé na dynamiku rozvoje vybraných listových chorob
Effect of changes in the height of winter wheat stand on the dynamics and development of selected foliar diseases
Obilnářské listy, 24, 2016, 1, 3-9.

Chrpová, Jana - Horčička, Pavel - Veškrna, Ondřej - Nežerka, Aleš - Šíp, Václav:
Zhodnocení přínosu fungicidního ošetření ozimé pšenice v roce 2015
The assesssment of fungicides effectivity in winter wheat in growing season 2015
Obilnářské listy, 24, 2016, 1, 10-12.

Portych, Petr:
Jakou část úrody nám každoročně sebere polehnutí obilnin?
Obilnářské listy, 24, 2016, 1, 14-15.

Pokorný, Eduard - Spáčilová, Václava - Bílovský, Jan - Podešvová, Jitka:
Vybrané pedopatologické aspekty současného zemědělství
Obilnářské listy, 24, 2016, 1, 16-19.

Tvarůžek, Ludvík - Svobodová, Ivana - Hambálková, Markéta - Míša Petr:
Vliv kombinovaných aplikací regulátoru růstu Cerone 480 SL s DMI fungicidy u ozimé pšenice
The effect of combined applications of growth regulator Cerone 480 SL with DMI fungicides in winter wheat
Obilnářské listy, 24, 2016, 1, 20-26.

Spitzer, Tomáš:
Makromycety na řepkovém poli
Obilnářské listy, 24, 2016, 1, 26-27.


24/2016/2

Vaculová, Kateřina:
Odrůdy ječmene, vyšlechtěné pro využití ve vývoji zdravých potravin – praktický výsledek geneticko-šlechtitelského výzkumu
Obilnářské listy, 24, 2016, 2, 31-33.

Spitzer, Tomáš - Míša, Petr - Klemová, Zuzana - Bílovský, Jan:
Regulace výšky kukuřice pomocí regulátorů růstu
Obilnářské listy, 24, 2016, 2, 33-37.

Matušinsky, Pavel - Zouhar, Miloslav - Pavela, Roman - Nový, Pavel:
Výzkum alternativních způsobů ochrany obilnin proti houbovým patogenům
Obilnářské listy, 24, 2016, 2, 38-40.

Tvarůžek, Ludvík - Svačinová, Ivana - Matušinsky, Pavel - Váňová, Marie:
Srovnání rezistence ke strobilurinovým fungicidům u braničnatky pšeničné na území ČR mezi lety 2003 – 2015
Obilnářské listy, 24, 2016, 2, 41-43.

Jergl, Zdeněk - Tvarůžek, Ludvík:
Vliv počtu aplikací fungicidů na výnos vybraných odrůd ozimé pšenice v rozdílných pěstebních technologiích v Mezinárodní soutěži pěstebních  technologií Kroměříž 2014/2015
Obilnářské listy, 24, 2016, 2, 44-52.

Jůza, Lubor:
Choroby obilnin mohou výrazně snížit výnos i kvalitu
Obilnářské listy, 24, 2016, 2, 53-54.


24/2016/3

Spáčilová, Václava:
Možnosti regulace výdrolu herbicidně (imidazolinone) tolerantní řepky v porostech pšenici ozimé
Obilnářské listy, 24, 2016, 3, 59-64.

Axman, Petr:
Porostům je třeba věnovat pozornost i těsně před sklizní
Obilnářské listy, 24, 2016, 3, 65-66.

Pokorný, Eduard - Denešová, Olga - Spáčilová, Václava - Bílovský, Jan - Podešvová, Jitka:
Pravidelné ročníkové teplotní a srážkové fluktuace v oblasti Kroměřížska. Část 4 – léto
Obilnářské listy, 24, 2016, 3, 66-69.

Váňová, Marie - Růžková, Simona - Tvarůžek, Ludvík:
Lze zopakovat výnosy jarního ječmene, kterých bylo dosaženo v loňském roce?
Obilnářské listy, 24, 2016, 3, 70-74.


24/2016/4

Pokorný, Eduard - Střalková, Radomíra - Spáčilová, Václava - Bílovský, Jan - Podešvová, Jitka:
„Vliv ročníku“. Změny vlastností ornice černozemě vyvolané srážkově bohatými a srážkově chudými ročníky
Obilnářské listy, 24, 2016, 4, 79-82.

Tvarůžek, Ludvík - Jergl, Zdeněk - Růžková, Simona - Svačinová, Ivana:
Výsledky mezinárodní soutěže pěstebních technologií obilnin Kroměříž 2016
Obilnářské listy, 24, 2016, 4, 83-91.

Polišenská, Ivana - Jirsa, Ondřej:
Vyhodnocení kvality zrna pšenice ozimé u soutěže pěstebních technologií za rok 2016
Obilnářské listy, 24, 2016, 4, 92-95.

Pokorný, Eduard - Spáčilová, Václava - Bílovský, Jan - Podešvová, Jitka - Lecianová, Eva:
Hodnocení průběhu počasí a vlhkosti půdy ve vztahu k vývoji ječmene jarního za rok 2016 v podmínkách Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o.
Obilnářské listy, 24, 2016, 4, 96-99.