Přihlásit se

Ročník 2016

24/2016/1

Tvarůžek, Ludvík - Svačinová, Ivana - Jergl, Zdeněk - Růžková, Simona:
Vliv změny výšky porostu pšenice ozimé na dynamiku rozvoje vybraných listových chorob
Effect of changes in the height of winter wheat stand on the dynamics and development of selected foliar diseases
Obilnářské listy, 24, 2016, 1, 3-9. ISSN 1212-138X

Chrpová, Jana - Horčička, Pavel - Veškrna, Ondřej - Nežerka, Aleš - Šíp, Václav:
Zhodnocení přínosu fungicidního ošetření ozimé pšenice v roce 2015
The assesssment of fungicides effectivity in winter wheat in growing season 2015
Obilnářské listy, 24, 2016, 1, 10-12. ISSN 1212-138X

Portych, Petr:
Jakou část úrody nám každoročně sebere polehnutí obilnin?
Obilnářské listy, 24, 2016, 1, 14-15. ISSN 1212-138X

Pokorný, Eduard - Spáčilová, Václava - Bílovský, Jan - Podešvová, Jitka:
Vybrané pedopatologické aspekty současného zemědělství
Obilnářské listy, 24, 2016, 1, 16-19. ISSN 1212-138X

Tvarůžek, Ludvík - Svobodová, Ivana - Hambálková, Markéta - Míša Petr:
Vliv kombinovaných aplikací regulátoru růstu Cerone 480 SL s DMI fungicidy u ozimé pšenice
The effect of combined applications of growth regulator Cerone 480 SL with DMI fungicides in winter wheat
Obilnářské listy, 24, 2016, 1, 20-26. ISSN 1212-138X

Spitzer, Tomáš:
Makromycety na řepkovém poli
Obilnářské listy, 24, 2016, 1, 26-27. ISSN 1212-138X


24/2016/2

Vaculová, Kateřina:
Odrůdy ječmene, vyšlechtěné pro využití ve vývoji zdravých potravin – praktický výsledek geneticko-šlechtitelského výzkumu
Obilnářské listy, 24, 2016, 2, 31-33. ISSN 1212-138X

Spitzer, Tomáš - Míša, Petr - Klemová, Zuzana - Bílovský, Jan:
Regulace výšky kukuřice pomocí regulátorů růstu
Obilnářské listy, 24, 2016, 2, 33-37. ISSN 1212-138X

Matušinsky, Pavel - Zouhar, Miloslav - Pavela, Roman - Nový, Pavel:
Výzkum alternativních způsobů ochrany obilnin proti houbovým patogenům
Obilnářské listy, 24, 2016, 2, 38-40. ISSN 1212-138X

Tvarůžek, Ludvík - Svačinová, Ivana - Matušinsky, Pavel - Váňová, Marie:
Srovnání rezistence ke strobilurinovým fungicidům u braničnatky pšeničné na území ČR mezi lety 2003 – 2015
Obilnářské listy, 24, 2016, 2, 41-43. ISSN 1212-138X

Jergl, Zdeněk - Tvarůžek, Ludvík:
Vliv počtu aplikací fungicidů na výnos vybraných odrůd ozimé pšenice v rozdílných pěstebních technologiích v Mezinárodní soutěži pěstebních  technologií Kroměříž 2014/2015
Obilnářské listy, 24, 2016, 2, 44-52. ISSN 1212-138X

Jůza, Lubor:
Choroby obilnin mohou výrazně snížit výnos i kvalitu
Obilnářské listy, 24, 2016, 2, 53-54. ISSN 1212-138X


24/2016/3

Spáčilová, Václava:
Možnosti regulace výdrolu herbicidně (imidazolinone) tolerantní řepky v porostech pšenici ozimé
Obilnářské listy, 24, 2016, 3, 59-64. ISSN 1212-138X

Axman, Petr:
Porostům je třeba věnovat pozornost i těsně před sklizní
Obilnářské listy, 24, 2016, 3, 65-66. ISSN 1212-138X

Pokorný, Eduard - Denešová, Olga - Spáčilová, Václava - Bílovský, Jan - Podešvová, Jitka:
Pravidelné ročníkové teplotní a srážkové fluktuace v oblasti Kroměřížska. Část 4 – léto
Obilnářské listy, 24, 2016, 3, 66-69. ISSN 1212-138X

Váňová, Marie - Růžková, Simona - Tvarůžek, Ludvík:
Lze zopakovat výnosy jarního ječmene, kterých bylo dosaženo v loňském roce?
Obilnářské listy, 24, 2016, 3, 70-74. ISSN 1212-138X


24/2016/4

Pokorný, Eduard - Střalková, Radomíra - Spáčilová, Václava - Bílovský, Jan - Podešvová, Jitka:
„Vliv ročníku“. Změny vlastností ornice černozemě vyvolané srážkově bohatými a srážkově chudými ročníky
Obilnářské listy, 24, 2016, 4, 79-82. ISSN 1212-138X

Tvarůžek, Ludvík - Jergl, Zdeněk - Růžková, Simona - Svačinová, Ivana:
Výsledky mezinárodní soutěže pěstebních technologií obilnin Kroměříž 2016
Obilnářské listy, 24, 2016, 4, 83-91. ISSN 1212-138X

Polišenská, Ivana - Jirsa, Ondřej:
Vyhodnocení kvality zrna pšenice ozimé u soutěže pěstebních technologií za rok 2016
Obilnářské listy, 24, 2016, 4, 92-95. ISSN 1212-138X

Pokorný, Eduard - Spáčilová, Václava - Bílovský, Jan - Podešvová, Jitka - Lecianová, Eva:
Hodnocení průběhu počasí a vlhkosti půdy ve vztahu k vývoji ječmene jarního za rok 2016 v podmínkách Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o.
Obilnářské listy, 24, 2016, 4, 96-99. ISSN 1212-138X