Přihlásit se

Polní den

Polní dny v Kroměříži jsou pořádné společnostmi Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. a Agrotest fyto, s.r.o.

Srdečně Vás zveme na náš Polní den, kde budou prezentovány různé polní plodiny širokým spektrem polních pokusů:

  • prezentace firem zaměřených na výživu rostlin, herbicidní, fungicidní a insekticidní ochranu plodin,
  • nejlepší technologie pěstování hlavních obilnin, a to ozimé pšenice, ozimého ječmene a jarního ječmene v mezinárodním srovnání,
  • odrůdové pokusy ozimé pšenice, ozimého ječmene, ozimého žita a ozimého tritikále,
  • odrůdové pokusy jarních obilnin,
  • odrůdy dalších polních plodin (kukuřice, brambory, cukrová řepa, luskoviny, atd.),
  • zajištěny průběžné polní prezentace u pokusů a veškeré zázemí pro účastníky včetně občerstvení.

Bližší informace, včetně termínu konání Polního dne, naleznete v přiložené pozvánce:

Pozvánka na Polní den 2018 (PDF 272 kB)

Mezinárodní soutěž pěstebních technologií obilnin