Přihlásit se

Polní den

Pozvánka na Polní den 2019 (PDF 474 kB)

Polní dny v Kroměříži jsou pořádané společnostmi Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. a Agrotest fyto, s.r.o.

Srdečně Vás zveme na náš Polní den, kde budou prezentovány různé polní plodiny širokým spektrem polních pokusů:

  • prezentace firem zaměřených na výživu rostlin, herbicidní, fungicidní a insekticidní ochranu plodin
  • nejlepší technologie pěstování hlavních obilnin, a to ozimé pšenice, ozimého ječmene a jarního ječmene v mezinárodním srovnání
  • odrůdové pokusy ozimé pšenice, ozimého ječmene, ozimého žita a ozimého tritikále
  • odrůdové pokusy jarních obilnin
  • odrůdy dalších polních plodin (kukuřice, brambory, cukrová řepa, luskoviny, atd.)
  • zajištění průběžné polní prezentace u pokusů a veškeré zázemí pro účastníky včetně občerstvení

Bližší informace včetně termínu konání Polního dne, naleznete v přiložené pozvánce:

Mezinárodní soutěž pěstebních technologií obilnin