Přihlásit se

Oddělení ochrany rostlin a agrotechniky

Oddělení ochrany rostlin a agrotechniky se zabývá výzkumem metod a postupů ochrany proti chorobám, škůdcům a plevelům v polních plodinách a trvalých kulturách. Jeho součástí jsou molekulárně-genetická, fytopatologická a pedologická laboratoř.

Je autorizovaným pracovištěm Ministerstva zemědělství pro ověřování biologické účinnosti přípravků na ochranu rostlin. Pracuje v režimu GEP.

Propracovává a navrhuje integrovanou ochranu proti škodlivým činitelům, trvale vyvíjí nové postupy regulace jejich výskytu a škodlivosti a ověřuje nové pěstební technologie polních plodin.

Provádí poradenskou činnost pro zemědělskou praxi a organizuje odborně poradenská setkání s odbornou veřejností.

Hlavní aktivity pracoviště:

 • řešení výzkumných úkolů
 • zpracování návrhů integrované ochrany
 • sledování výskytu škodlivých činitelů
 • studium problematiky dědičně založené rezistence obilnin k chorobám
 • monitoring rezistence patogenních organismů k pesticidům
 • monitoring a studium stavu půdního prostředí
 • ověřování a vývoj perspektivních pěstebních technologií polních plodin
 • vyhodnocování reakce odrůd na intenzitu pěstování

Témata výzkumných projektů:

 • botanické pesticidy
 • integrovaná ochrana obilnin
 • inovace pěstebních technologií obilnin
 • rozvoj komplexní diagnostiky zdravotního a výživného stavu porostů polních plodin a vývoj predikčních modelů
 • ochrana slunečnice proti škodlivým činitelům
 • studium zlepšení vlastností půd
 • nové diagnostické metody zdravotního stavu a výživy kulturních rostlin
 • metody šlechtění ječmene na komplexní odolnost proti chorobám
 • studium nově se šířících chorob polních plodin

Nabídka služeb:

 • diagnostika chorob a škůdců
 • provádění registračních a vývojových pokusů s pesticidy
 • posouzení zdravotního stavu porostů
 • návrhy komplexní ochrany proti chorobám a škůdcům
 • přednášky a konzultace k problematice ochrany a pěstování polních plodin

Vedoucí oddělení:

Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek

Zástupce vedoucího:

Ing. Simona Růžková