Přihlásit se

AF LUCIUS

Ječmen jarní dvouřadý s bezpluchým typem zrna (Hordeum vulgare, L., subsp. vulgare, convar. nudum)

Ječmen jarní AF Lucius byl registrován pro pěstování a získal šlechtitelské osvědčení o udělení ochranných práv k odrůdě v roce 2009. Je to nejen první česká, ale také první odrůda ječmene jarního s bezpluchým typem zrna vůbec, kterou tuzemská zemědělská praxe dostala k dispozici. Odrůda je praktickým výsledkem dlouholeté návazné výzkumné práce firmy Agrotest fyto, s.r.o., zaměřené na oblast studia nutriční kvality zrna a tvorby nových genetických zdrojů ječmene jarního, určených pro jiné než sladovnické využití.

AF Lucius je pozdní odrůda, která v porovnání s podobnými zahraničními bezpluchými odrůdami ječmene, poskytuje v našich pěstebních podmínkách vyšší výnos zrna, zejména díky kratšímu stéblu a s tím související střední až vyšší odolností poléhání. K dalším přednostem patří střední odolnost vůči původcům houbových chorob, zejména cenná je střední až vyšší odolnost vůči napadení fuzárii. Od odrůd sladovnického ječmene se kromě geneticky podmíněné bezpluchosti liší také kvalitou zrna - o cca 2 % nižším obsahem hrubé vlákniny, o 1-2 % vyšším obsahem bílkovin v zrnu, středním obsahem vlákniny potravy (obsah beta-glukanů je střední a arabinoxylanů nižší) a vysokým obsahem škrobu (>65 %), což ji předurčuje k uplatnění nejen pro lidskou spotřebu, ale také ke krmení hospodářských zvířat, citlivých na vyšší podíl hrubé vlákniny v krmné dávce. 

Význam odrůdy AF Lucius byl zdůrazněn i udělením ceny „Zlatý klas“ na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích v roce 2011.

Licenčním množitelem této odrůdy v České republice je PRO-BIO, obchodní společnost s r.o., která produkuje osivo zejména pro ekologicky hospodařící zemědělské podniky.

Původ:

KM 1057 x Galan

Vlastník:

Agrotest fyto, s.r.o.

Kontakt:

Agrotest fyto, s.r.o. - Ing. Kateřina Vaculová, CSc.

Distribuci osiva odrůd AF Lucius a AF Cesar pro ekologické podmínky pěstování zajišťuje: PRO-BIO, obchodní společnost s r.o., Lipová 40, 788 32 Staré Město