Přihlásit se

Ročník 2018

26/2018/1

Tvarůžek, Ludvík - Dočkalová, J. - Marciánová, Gabriela:
Herbicidní kontrola sveřepů (Bromus spp.) v ozimých obilninách
The brome grass control by herbicides in winter cereals
Obilnářské listy, 26, 2018, 1, 3-7.

Spitzer, Tomáš - Matušinsky, Pavel:
Výskyt houby Verticillium longisporum u vzorků ozimé řepky a jeho určení hodnocením rostlin podle příznaků a metodou ELISA - srovnání obou metod
Monitoring the occurrence of fungal pathogen Verticillium sp. by samples of winter rape and its determination by visual evaluation of plants and ELISA - comparison of both methods
Obilnářské listy, 26, 2018, 1, 8-10.

Vaculová, Kateřina - Jirsa, Ondřej - Sedláčková, Irena:
Změny v obsahu živin a bioaktivních látek po extruzi bezpluchého ječmene, určeného k výrobě potravin pro zdravou lidskou výživu
Changes in the content of nutrients and bioactive substances after extrusion of hulless barley intended for the production of food for healthy human nutrition
Obilnářské listy, 26, 2018, 1, 11-14.

Kroftová, Věra:
Významné životní jubileum Doc. Ing. Dr. Jaroslava Benady, CSc. 2018.
Obilnářské listy, 26, 2018, 1, 16-17.

Jergl, Zdeněk - Tvarůžek, Ludvík:
Mezinárodní soutěž pěstebních technologií obilnin 2017 ve výsledkových přehledech. 2. část: jarní ječmeny 2018.
Obilnářské listy, 26, 2018, 1, 18-23.


26/2018/2

Svobodová, Ilona - Polišenská, Ivana - Tvarůžek, Ludvík:
Obsah vodorozpustných cukrů v ozimých obilninách na jaře 2018
Obilnářské listy, 26, 2018, 2, 26.

Tvarůžek, Ludvík - Polišenská, Ivana - Růžková, Simona - Jergl, Zdeněk - Jirsa, Ondřej:
Reakce ozimé pšenice na napadení klasů fuzárii způsobené druhem F. culmorum
Obilnářské listy, 26, 2018, 2, 27-30.

Jirsa, Ondřej - Polišenská, Ivana - Sedláčková, Irena:
Kvalita odrůd ozimé pšenice v polním pokusu v Kroměříži v roce 2017
Obilnářské listy, 26, 2018, 2, 31-38.

Hospodková, Michaela:
Fungicidní ochrana ozimých obilnin proti houbovým chorobám
Obilnářské listy, 26, 2018, 2, 39-40.

Novotný, David - Neubauerová, T:
Houby rodů Penicilium a Aspergillus ve skladovaných zrnech obilovin v České republice
Obilnářské listy, 26, 2018, 2, 41-46.

Svobodová, Ilona:
Studium vlivu regulátorů růstu na poléhání jarního ječmene
Obilnářské listy, 26, 2018, 2, 47-51.


26/2018/3-4

Kroftová, Věra:
Odešel Ing. František Tichý, CSc.
Obilnářské listy, 26, 2018, 3-4, 55.

Martinek, Petr - Polišenská, Ivana:
Barevné látky mohou ovlivňovat adaptaci pšenice ke stresu
Obilnářské listy, 26, 2018, 3-4, 56-58.

Růžková, Simona - Tvarůžek, Ludvík:
Výsledky zkoušení kolekce odrůd jarního ječmene v roce 2017

Obilnářské listy, 26, 2018, 3-4, 58-62.

 

Jergl, Zdeněk - Tvarůžek, Ludvík:

Mezinárodní soutěž pěstebních technologií obilnin 2018 ve výsledkových přehledech
Obilnářské listy, 26, 2018, 3-4, 62-77.

Polišenská, Ivana - Jirsa, Ondřej:
Kroměříž, soutěže technologií 2018 – vyhodnocení kvality pšenice
Obilnářské listy, 26, 2018, 3-4, 78-83.

Sedláčková, Irena - Polišenská, Ivana - Jirsa, Ondřej - Frydrych, Jan - Vaculová, Kateřina:
Vliv porostlosti pšenice na její kvalitu a změny v průběhu skladování

Obilnářské listy, 26, 2018, 3-4, 84-88.

Polišenská, Ivana - Sedláčková, Irena:
Kroměříž, soutěže technologií 2018 – vyhodnocení kvality jarního ječmene
Obilnářské listy, 26, 2018, 3-4, 88-90.

Vaculová, Kateřina:
„Pot barley“ – více než obyčejné kroupy.
Obilnářské listy, 26, 2018, 3-4, 91-92.