Přihlásit se

O nás

Výzkumná a zkušebnická činnost na Moravě vychází z hlubokých historických kořenů sahajících až do druhé poloviny 19. století. Společnost Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. je dlouhodobě úspěšným pracovištěm aplikovaného výzkumu v resortu zemědělství, zaměřeným především na řešení specializovaných výzkumných projektů, šlechtění, zkušebnictví, poskytování poradenství a zajišťování specializovaných služeb. Přímo navazuje na činnost bývalého Výzkumného ústavu obilnářského Kroměříž, založeného v roce 1951, a dále rozvíjí tradici zemědělského výzkumu v Kroměříži.

Se záměrem vytvořit lepší předpoklady pro naplňování základních cílů své činnosti byly založeny dceřiné společnosti, které se specializují na řešení delegované činnosti a spolu s mateřskou firmou tvoří společenství s uceleným a jednotným systémem řízení:

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž s.r.o. - mateřská společnost zaměřená na autorizované zkušebnictví (GEP) a poradenství.

Agrotest fyto s.r.o. - výzkumná organizace podle Rámce ES, zaměřená především na výzkumnou činnost. Provozuje činnost akreditované zkušební laboratoře č. 1463 (ISO 17025).

Agrotrial s.r.o. - provozuje zemědělskou prvovýrobu a vytváří podmínky pro kvalitní a pokusnickou činnost - polní pokusy.

Činnost firem společenství je certifikováno podle norem ISO 9001 a ISO 14001. Jednotlivé společnosti vlastní akreditace ve specializovaných oborech přehled certifikátů a akreditací.